2012

Foredrag om Grønland

Arrangementet gennemførtes med ca. 70 deltagere,

Du indbydes til foredrag efterfulgt af suppe tirsdag 20. november.

TID OG STED: Foredrag på Kemisk Institut, Auditorium 1 kl. 16.00. Spisning i Kemisk Kantine kl. 18.30-21.00

TILMELDINGSFRIST: Senest tirsdag 13. november.

TILMELDING: Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 150,00 til Nestors konto: Registreringsnummer 3635, kontonummer 3635 127 465. For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under MEDDELELSER TIL MODTAGEREN. Det er ikke nødvendigt at angive formål.

AFBUD: Vær venlig at melde evt. afbud til nestor@au.dk eller tlf.: 8614 6582.

PROGRAM:

16.00-18.15               Foredrag af pensioneret kommandør Axel Fiedler om Grønland.

18.30-21.00               Spisning i Kemisk Kantine. 1 øl/vand, hjemmelavet suppe med

                                   kød- og melboller, oksekød og kartofler i peberrodssovs og

                                   kaffe/te med småkager.

AXEL FIEDLER.

Axel Fiedler stammer fra Hals og efter matematisk studentereksamen fra Aalborg Katedralskole påbegyndte han søofficersuddannelse på Søværnets Officersskole med udnævnelse til Søløjtnant af 1. Grad i 1967. Begyndte søtjenesten som chef for motortorpedobåd, hvorefter han blev uddannet til søopmåler, hydrograf eller havets geodæt, i USA. Fem års tjeneste som faggruppeleder og lærer i navigation på officersskolen. Mange års sejlende tjeneste som skibschef i inspektionsskibe i danske farvande og i Nordatlanten ved Færøerne, Island og Grønland. Afdelingschef ved Grønlands Kommando, Søværnets Operative Kommando og i Forsvarskommandoen. Chef for Fregateskadren,  Inspektionsskibseskadren, Grønlands Kommando, Flådestation Frederikshavn og Kattegats Marinedistrikt.

Efter pensionering i 2004 arbejdet som styrmand i handelsskibe og i de sidste 6 år som ekspeditions- og rejseleder hos Albatros-Travel A/S med speciale i krydstogter i Nordatlanten.

Axel Fiedler er bestyrelsesmedlem af Arktisk Institut og bestyrelsesformand for Grenen Kunstmuseum i Skagen.

FOREDRAGET.

Første del vil omhandle Grønlands historie fra oldtiden til Hjemmestyrets indførelse i 1979. Der vil blive fortalt om eskimoers og inuitters indvandring, nordbotiden, Hans Egede, udforskningen og kortlægningen af Grønland, polarforskerne, hvorfor hele øen forblev dansk og det grønlandske samfunds politiske udvikling. Foredraget er et causeri, hvortil tilhørerne vil få udleveret et grønlandskort.

Anden del af foredraget vil være en kommenteret billedserie om et krydstogt fra Søndrestrømfjord til Hans Ø og Thule, der viser scener fra Grønland 2012. Billedserien er på power-point.

Naturhistorisk Museum

Begge arrangementer gennemførtes med fuldt deltagerantal ca. 40 hver gang.

Arrangementet GENTAGES  torsdag den 15. november.

Kære Nestorianer.

Foreningen begynder efterårssemestret med et besøg på

Naturhistorisk Museum

Tirsdag den 9. oktober 2012, kl. 14 - 16.

Rundvisning i Museets nye udstilling DEN GLOBALE BAGHAVE ved museumsinspektør Jan Gruwier Larsen og i magasinerne ved konservator Grethe Leth Espensen (nestormedlem)

Mødetid: kl. 13.45

Entre: kr. 40. Betales ved ankomsten.

Foreningen byder på kaffe og kage kl. 15.30 i museets kantine.

Tilmelding: senest onsdag den 3. oktober. Send venligst en mail til nestor@au.dk eller ring til 86146582.

Der er begrænset deltagerantal. Der er plads til 40 personer på rundvisningerne (2 hold a 20 personer)

Sommerudflugt 2012.

Arrangementet gennemførtes med ca. 60 deltagere.

Foreningen indbyder til heldagstur til Ribe torsdag den 30. august 2012.

MØDETID- OG STED: KL. 7.45 på Ny Munkegade ud for Matematisk Kantine

TILMELDINGSFRIST: Torsdag 16. august 2012.

Der er 58 pladser i bussen, og tilmeldingen er efter FØRST TIL MØLLE princippet.

Tilmeldingsfristen skal overholdes.

TILMELDING: Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 275,00 til Nestors konto: Registreringsnummer 3635, kontonummer 3635 127 465. For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under: MEDDELELSER TIL MODTAGEREN. Det er ikke nødvendigt at angive formål.

AFBUD: Vær venlig at melde evt. afbud til nestor@au.dk eller på tlf.: 8614 6582. Hvis det sker tæt på begivenheden kan I bruge mobil 2448 3344.
PROGRAM:
08.00        Afgang fra Ny Munkegade. Kaffe/te og rundstykker i bussen.

11.00-12.30 Vadehavscentret

12.45-13.45 Frokost på restaurant Kammerslusen

14.00        Ankomst til Ribe. 1½ times guidet tur i det gamle Ribe og Domkirken

16.00        Eftermiddagskaffe på Hotel Dagmar

17.00        Afgang. Bussen afgår fra Domkirken

19.30        Ankomst Aarhus

VADEHAVSCENTRET, RIBE (VESTER VEDSTED).

Vi skal besøge Vadehavscentret, der er placeret 700 meter fra Vadehavet midt i Danmarks største naturreservat og største Nationalpark. Det er centrets formål at øge forståelsen for natur og kultur i området.

Der er udstillinger, så man kan få indblik i den natur og kultur, der er afhængig af Vadehavets puls og dynamik. Der er også et Stormflodsrum, hvor man kan opleve stormfloder i en dramatisk forestilling i film og lyd.

Vi får to rundvisninger på centret, delt i to grupper. Den ene gruppe ser stormflodsforevisning og den anden gruppe får rundvisning i centret af centerleder og naturvejleder Klaus Melbye. Se evt. www.vadehavscentret.dk

KAMMERSLUSEN.

Bygget ved udløbet af Ribe Å for 100 år siden. Restaurant Kammerslusen ligger tæt ved slusen. Se evt. www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/kammerslusen

DET GAMLE RIBE.

www.danhostel-ribe.dk/oplevelser/gaatur-i-middelalderens-ribe.html

DOMKIRKEN.

www.danhostel-ribe.dk/1000-aars-historie/ribe-domkirke.html

Brabrand Sø

Foreningen indbyder til gåtur

onsdag den 30. maj 2012 rundt om Brabrand Sø. Arrangementet gennemførtes med 23 deltagere. 20 medlemmer gik de 10 km rundt om søen.

MØDETID- OG STED:  kl. 10.15 ved Constantia 2, Norringholmsvej 32, 8260 Viby J

Med bil: Fra Viby Ringvej drej ad Ormslevvej, dernæst til højre ad Damtoften. Efter tunnellen under motorvejen til venstre ad Norringholmsvej frem til nr. 32.

Med bus: Tag linie 11 ad Ormslevvej. Stå af ved Handelsgymnasiet. Gå ned ad Damtoften. Følg skiltene.

På cykel: Tag den nordlige Brabrandsti - på Brabrandsiden - sving til venstre over broen ved kolonihaverne. Følg cykelstien.

Vi går kl. 10.15 ad Brabrandstien mod vest – rundt om søen – forbi roklubben og over broen ved kolonihaverne til Constantia. En tur på ca. 9 kilometer. Mindst 1 - 2 af bestyrelsens medlemmer vil deltage.

Kl. 13 er der bestilt frokost til os. En anretning til alle til en pris af 100 kr. excl. Drikkevarer.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til restauranten. Send mail til nestor@au.dk

Eller ring 86146582.

TILMELDINGSFRIST: fredag den 25. maj 2012.

Se eventuelt

www.constantia2.dk

www.naturhistoriskmuseum.dk/solstraaler/ruterne/denblaarute/rutefolder.pdf

www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Ud-i-naturen/brochurer-og-foldere/ka-selv-ture/Tur-04-Rundt-om-Brabrand-Sx-med-rute-og-symboler--pdf.ashx

Venlig hilsen og god tur

Ole Øhlenschlæger Madsen

Formand

Arrangementet gennemførtes med ca. 50 deltagere.

Foreningen indbyder til udflugt onsdag den 9. maj 2012 til GAMMEL ESTRUP.

MØDETID- OG STED:  kl. 8.45 på Ny Munkegade ud for Matematisk Kantine.

TILMELDINGSFRIST: fredag den 27. april 2012.

Der er 58 pladser i bussen, og tilmeldingen er efter ”først til mølle”- princippet.

Tilmeldingsfristen skal overholdes.

PRIS: Tilmelding sker ved indbetaling af 220,00 kr. til Nestors konto:

Registreringsnummer. 3635, kontonummer 3635 127 465.

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT, at medlemmets

fulde navn oplyses ved indbetalingen.  Sker overførslen via netbank, skal navnet stå FØRST

under meddelelser til modtageren. Det er ikke nødvendigt at angive formål.

AFBUD: Vær venlig at meddele evt. afbud til nestor@au.dk eller telefon 8614 6582.

Hvis det sker om morgenen samme dag, kan I bruge mobil 2448 3344.

PROGRAM:

09.00 Bussen kører fra Ny Munkegade til Gammel Estrup.

10.00-12.00 Efter en kort fælles introduktion deler vi os i to hold:

Hold 1 får en guidet rundvisning på Herregårdsmuseet, mens hold 2 studerer Landbrugsmuseet, have og park på egen hånd.

12.00-13.30 Der serveres en anretning i Den Gamle Stald. Drikkevarer og evt. kaffe er for egen regning.

13.30-15.00  De to hold bytter aktivitet.

15.30 Afgang mod Aarhus

16.30 Forventet ankomst til Ny Munkegade.

Se eventuelt

www.gammelestrup.dk (Herregårdsmuseet)

www.gl-estrup.dk (Landbrugsmuseet)

www.dengamlestald.com. (Restaurant)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 18. APRIL 2012 MED FORUDGÅENDE ARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING

Arrangementet gennemførtes med ca. 60 deltagere. Referat, se Generalforsamlinger 2012

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 18. april 2012, jf. nedenstående dagsorden, der er fastsat under henvisning til foreningens vedtægter. Se evt. hjemmesiden www.nestor.au.dk

Generalforsamlingen afholdes kl. 17.00 i auditorium I på Kemisk Institut.

FORUDGÅENDE ARRANGEMENT OG GENERALFORSAMLINGEN

15.00-15.45  Kaffe/te og napoleonskage i kantinen på Kemisk Institut

16.00-16.45  Docent Ole Høiris holder foredrag i auditorium I

17.00-17.55 Generalforsamling i auditorium I, dagsorden nedenfor

Af hensyn til bestilling af kaffe/te og kage vil vi gerne vide, senest onsdag den 10. april, hvor mange der kommer. Besked pr. mail til nestor@au.dk eller telefon 86146582. Vær venlig at betragte en tilmelding som bindende, da foreningen skal afregne efter antallet af tilmeldte deltagere. Eventuelt afbud til nestor@au.dk eller telefon 8614 6582.

FOREDRAG

Over seks år 2006-2011 har Aarhus Universitetsforlag udgivet en europæisk kultur- og idéhistorie i seks bind med over 100 forfattere blandt Aarhus Universitets ansatte og over 200 artikler. Docent Ole Høiris, Antropologi og Etnografi, der har været hovedredaktør på hele serien, vil fortælle om hvordan serien blev til, hvilke politiske og faglige overvejelser, der ligger bag serien og de enkelte bøger, samt om de forskellige fags meget forskellige måder at udtrykke sig på.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN:

1)      Valg af dirigent og referent
2)      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3)      Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2011 (udleveres på generalforsamlingen).

4)      Fastsættelse af kontingent for 2012.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. årligt.

5)      Formandsvalg

Ole Øhlenschlæger Madsen (modtager genvalg).

6)      Valg til bestyrelsen

På valg er:

1 bestyrelsesmedlem:

Torben Johansen (modtager genvalg)

2 bestyrelsessuppleanter:

Anne Møller-Larsen (modtager genvalg)

Viggo Nielsen  (modtager genvalg)

Revisor Finn Pedersen (modtager genvalg)

Revisorsuppleant Henning Mogensen (modtager genvalg)

7)   Eventuelt

NB: I henhold til vedtægterne er kun de medlemmer der har betalt kontingent inden udgangen af februar måned indkaldt til generalforsamlingen. Der er ikke indkommet forslag til dagsordenen fra medlemmer. (Fristen udløb ifølge vedtægterne 28. februar).

Med venlig hilsen og på gensyn den 18. april.

Ole Øhlenschlæger Madsen

Formand

Molekylær gastronomi 

præsenteret af professor Karl Anker Jørgensen.

Arrangementet gennemførtes med 54 deltagere.

MØDETID: Tirsdag 31. januar 2012, kl.17.00

STED: Kemisk Kantine

TILMELDINGSFRIST: Torsdag 19. januar 2012

PRIS: Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 250,00 til Nestors konto: Registreringsnummer 3635, kontonummer 3635 127 465.

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under MEDDELELSER TIL MODTAGEREN. Det er ikke nødvendigt at angive formål

AFBUD: Vær venlig at melde evt. afbud til nestor@au.dk (der er nu ikke længere fejlmeddelelser på nestoradressen) eller tlf.: 86146582.

PROGRAM:
17.00-17.15  Velkomstdrink i kantinen.

17.15-18.15  Karl Anker fortæller om begrebet Molekylær Gastronomi og om aftenens menu.

18.30- 20.30 Buffet i Kemisk Kantine.

Menuen består af to forretter, et antal hovedretter og tre-fire desserter. Der serveres et glas vin til maden. Det er muligt at få vand/øl i stedet for vin. Drikkevarer herudover kan købes. Kantinen har en kaffeautomat.

Kantineleder Eva Sillesen vil være til stede under serveringen.

Latinerkvarteret og Vikingemuseet.

Arrangementet gennemførtes med  to mødedage med ialt 43 deltagere.

MØDETID OG STED: onsdag den 29. februar, kl.15.00. På Bispetorv ved statuen af Christian X.

TILMELDING: nestor@au.dk eller tlf.: 8614 6582 senest mandag 20. februar.

Der er kun plads til 25 deltagere, så tilmeldingen sker efter først til mølle princippet. Hvis der melder sig så mange at vi kan lave en ekstra tur bliver det onsdag 7. marts; men man kan altså kun tilmelde sig til den 29. februar i første omgang.

Tirsdag 21. februar får man besked hvis man er på venteliste. Hvis der er nok på ventelisten til at vi kan lave en tur 7. marts vil dette blive meddelt hurtigst muligt.

MØDEPLIGT. Hvis man skulle blive forhindret i at deltage SKAL MAN MELDE AFBUD både af hensyn til evt. medlemmer på venteliste og til arrangørerne.

AFBUD: Vær venlig at melde evt. afbud hurtigst muligt til Margit Ankerstjerne tlf.: 8614 6582.

PROGRAM:

15.00-15.45  Storetorv og Bispetorv. Vi ser på steder med referencer til vikingetiden.

15.45-16.45  Rundvisning på Vikingemuseet                                        

En af de meget kompetente guider fra Moesgård Museum vil stå for turen tilbage til vikingetiden.