Velkommen til NESTOR

Seniorforeningen ved Aarhus Universitet er en forening for tidligere, nu pensionerede medarbejdere fra Aarhus Universitet samt for ansatte, der er fyldt 60 år.

Formålsparagraf : ”Ved foredrag, diskussionsmøder og sammenkomster m.m. at give mulighed for at bevare kontakten til den tidligere arbejdsplads”.

Foreningen er oprettet i 2005. NESTOR’s  hidtidige og kommende aktiviteter er beskrevet her på hjemmesiden, som også indeholder vedtægter m.v. for foreningen.

Det årlige kontingent er fastsat til 150 kr. så eventuel fortæring, entré m.v. i forbindelse med et arrangement betales af deltagerne.

Hvis en aktivitet i NESTOR’s regi overhovedet kan placeres efter kl. 16, sker det, således at også "arbejdsramte" medlemmer kan deltage.

Universitetet

Herfra kan du gå til universitetets officielle hjemmeside: www.au.dk eller til Universitetshistorisk udvalg uhu/velkommen

Seniorer har mulighed for at benytte sig af feriefondens faciliteter, se feriefonden.au.dk

Motionsrummet ved Aarhus Universitet, se motion.au.dk

Universitetets blad AUgustus, der udkommer 4 gange om året, udsendes til samtlige pensionister fra AU. Der henvises også til at se bladet på augustus

Folkeuniversitetets hjemmeside er www.folkeuniversitetet.au.dk