Aarhus Universitets segl

Velkommen til NESTOR

------------------

April 2022

Nestor er kommet igennem 2 år med corona.

Aktiviteterne er nu igen oppe at køre i normalt leje.

Foreningen har lige afholdt sin Generalforsamling og der ligger planer for kommende arrangementer.

På disse sider kan du løbende følge med i både afholdte arrangementer og kommende arrangementer. Der er også adgang til referater fra både generalforsamlinger og bestyrelsesmøder tilbage til foreningens start.

Du er meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen med ris og ros.

------------------

Februar 2021

Foreningen ligger stadig stille og afventer at situationen letter.

Vi håber, at I indtil videre er kommet godt gennem Corona-nedlukningen og stadig er ved godt mod. 

Vi opfordrer jer til at fortsætte jeres medlemskab af foreningen ved at indbetale kontingentet for 2021, 150 kr., til vores bankkonto: Danske Bank, reg. 3635, kto. 3635 127465. 

Vi håber snarest muligt at genoptage aktiviteterne og vil nok bruge en del af vores 'opsparede midler' til lidt større og bedre arrangementer. Bl.a. overvejer vi at gentage vores tur til Sandbjerg Slot når og hvis det bliver muligt.

I vil høre nærmere, så snart reglerne for større forsamlinger bliver lempet.

------------------

September 2020:

Foreningen ligger stadig stille grundet situationen omkring Covid-19.

Vi vil skrive ud til alle medlemmer så snart vi igen tør gå i gang med at arrangere aktiviteter.

Vi håber alle er ved godt mod og passer på hinanden og jer selv.

-----------------

Marts 2020:

Grundet situationen omkring coronaepidemien marts-april 2020 er alle aktiviteter midlertidig indstillet.

Bestyrelsen holder møde i slutningen af maj, hvor vi regner med at kunne genoptage vores aktiviteter - herunder også afholdelse af foreningens generalforsamling.

------------------

Seniorforeningen ved Aarhus Universitet er en forening for tidligere, nu pensionerede medarbejdere fra Aarhus Universitet samt for ansatte, der er fyldt 60 år.

Formålsparagraf : ”Ved foredrag, diskussionsmøder og sammenkomster m.m. at give mulighed for at bevare kontakten til den tidligere arbejdsplads”.

Foreningen er oprettet i 2005. NESTOR’s  hidtidige og kommende aktiviteter er beskrevet her på hjemmesiden, som også indeholder vedtægter m.v. for foreningen.

Det årlige kontingent er fastsat til 150 kr. så eventuel fortæring, entré m.v. i forbindelse med et arrangement betales af deltagerne.

Hvis en aktivitet i NESTOR’s regi overhovedet kan placeres efter kl. 16, sker det således, at også "arbejdsramte" medlemmer kan deltage.

Universitetet

Herfra kan du gå til universitetets officielle hjemmeside: http://www.au.dk eller til Universitetshistorisk udvalg uhu/velkommen

Seniorer har mulighed for at benytte sig af feriefondens faciliteter, se http://feriefonden.au.dk/

Motionsrummet ved Aarhus Universitet, se http://motion.au.dk

Folkeuniversitetets hjemmeside er https://fuau.dk/aarhus/