Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Medlemskab

Indmeldelse og betaling af kontingent

Det årlige kontingent er fastsat til kr. 150,00, der opkræves hvert år i januar måned, og skal være betalt senest inden udgangen af februar måned. Generalforsamlinger finder sted i april.

Kontingentbetaling sker ved indbetaling til foreningens bankkonto:

Den Danske Bank

3635-3635-127465

Uanset om betalingen foretages ved personlig henvendelse til bank eller via netbank skal NAVN anføres som ”besked til modtageren”.

Indmeldelse

i foreningen: Send venligst en mail til nestor@au.dk med oplysninger om fulde navn, fødselsdato, postadresse, nuværende eller tidligere ansættelsessted og mail-adresse. Som medlemmer optages tidligere ansatte ved Aarhus Universitet, der har forladt arbejdsmarkedet på grund af alder eller sygdom samt ansatte, der er fyldt 60 år.

Du kan også benytte dette link: https://foreninglet.dk/teamenrollment/index/610edaf1c49af25/25725

Kommunikation til medlemmerne

Meddelelser til foreningens medlemmer sendes om muligt via e-mail samtidigt med at de offentliggøres på hjemmesiden. Medlemmer, der ikke har mail-system bedes give oplysningerne pr. brev til foreningen.

Til denne gruppe vil foreningsmeddelelser blive sendt som alm. post.

Se også: www.nestor.au.dk/kontaktadresse

ForeningLet 

For at logge ind og rette i dine medlemsoplysninger klik på knappen nedenfor

Hvert medlem har ansvar for, at foreningen har de rigtige oplysninger om vedkommende.

Ret stamoplysninger