Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bestyrelse

2016

Ved Generalforsamlingen 2016 valgtes ny suppleant Kirsten Neuhage i stedet for Margit Ankerstjerne, som har gjort en mangeårig  indsats for foreningen. Se Kontaktadresse

2015

Ved Generalforsamlingen 2015 valgtes ny suppleant i stedet for Torben Johansen: Jens Winther Kristensen. Se Kontaktadresse

2014

På generalforsamlingen den 24. april 2014 valgtes ny formand:

Herefter har bestyrelsen konstitueret sig således:

Erik Meineche Schmidt (datalogi) tlf. 23382376 e-mail: ems@au.dk  (formand)

Birte Poulsen ( tidl. SUN) tlf. 86155509  e-mail: birte.poulsen@stofanet.dk  (næstformand / referent)

Aase Sørensen (tidl.Geologi) tlf. 86109660 e-mail:  aase.sorensen@me.com (kasserer)

Anné Møller Larsen (tidl. SUN) tlf. 87883050 (privat), e-mail: aml@adslhome.dk (sekretær)

Viggo Nielsen (Bartholinbygningen) tlf. 28992516 (arbejde) og 86946829 (privat), e-mail: viggo.nielsen@kabelmail.dk og vn@microbiology.au.dk  (medlem)

Margit Ankerstjerne (tidl. ADM) tlf. 86146582, e-mail: ankerstjerne@email.dk (suppleant)

Torben Johansen (tidl. ADM), tlf. 86103758, e-mail: torben_johansen@stofanet.dk

(suppleant, arrangementer)

Finn Pedersen (tidl. NAT), tlf. 61783106, e-mail: finn@dolmer.dk  (revisor)

Henning Mogensen (tidl. marin økologi), tlf. 24910891, e-mail: hm-expo@hotmail.com (revisorsuppleant

Bestyrelsen 14. april 2011. Første række fra venstre: Torben, Birte, Margit og Ole. Anden række: Anné, Viggo og Aase.

Sammensætning

Bestyrelsen 2011:

Ole Øhlenschlæger Madsen (tidl. driftsøkonomi) tlf. 53633365 (også mobil), 87165525 (kontor), e-mail: omadsen@econ.au.dk (formand)

Margit Ankerstjerne (tidl. ADM) tlf. 86146582, e-mail: ankerstjerne@email.dk (sekretær)

Birte Poulsen ( tidl. SUN) tlf. 86155509  e-mail: bp@sun.au.dk  (næstformand / referent)

Aase Sørensen (Geologi) tlf. 28992324 (arbejde) og 86109660 (privat), e-mail: as@geo.au.dk og aase.sorensen@me.com (kasserer)

Viggo Nielsen (Bartholinbygningen) tlf. 28992516 (arbejde) og 86946829 (privat), e-mail: viggo.nielsen@kabelmail.dk og vn@microbiology.au.dk  (suppleant)

Torben Johansen (tidl. ADM), tlf. 86103758, e-mail: torben_johansen@stofanet.dk (arrangementer)

Anné Møller Larsen (SUN) tlf. 87167846 (arbejde) og 87883050 (privat) , e-mail: aml@microbiology.au.dk og aml@adslhome.dk (suppleant)

2005 - 2010:

Første møde i bestyrelsen afholdtes den 16. november 2005. I mødet deltog ud over de valgte bestyrelsesmedlemmer også suppleanterne Knud-Erik Sabroe og Helga Lund.

Bestyrelsen konstituerede sig således: Karl Pedersen (valgt som formand på generalforsamlingen), Ken Geer (næstformand), Birger Kaiser (kasserer fra oprettelsen indtil generalforsamlingen 2010), Margit Ankerstjerne (sekretær) og Elin Tveskov (referent). Revisor: Finn Pedersen.

Ved generalforsamlingen 2006 genvalgtes Karl Pedersen og Birger Kaiser. Henning Mortensen nyvalgtes som revisorsuppleant.

Ved generalforsamlingen 2007 nyvalgtes Birte Poulsen, da Elin Tveskov ikke ønskede genvalg.

Ved generalforsamlingen i 2008 fik bestyrelsen uændret sammensætning.

2009 nyvalgtes Bodil Robertsen og Torben Johansen i stedet for Ken Geer og Knud-Erik Sabroe.

2010 nyvalgtes Kurt Møller Pedersen som formand og Anné Møller Larsen i stedet for Karl Pedersen og Birger Kaiser.