2016

Referat af bestyrelsesmøde nr. 98 den 6. december 2016.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen, Kirsten Neuhauge og Birte Poulsen.

 Referat


Referat af møde nr. 97 godkendtes.

 Arrangementer

Nytårsarrangementet afholdes den 19. januar 2017. Universitetsdirektør Arnold Boon fortæller om aktuelle tiltag og problemstillinger på universitetet. Derefter er det spisning i Hornung stuen: Suppe med tilbehør. Ved dette arrangement har der været tradition for, at medlemmerne kunne invitere en ledsager med. I år har bestyrelsen imidlertid besluttet at udsætte denne mulighed til arrangementet den 30. marts, fordi vi mener, at det vil være mere interessant for personer uden tilknytning til universitetet.

Den 30. marts 2017 har tidligere minister og EU kommissær Connie Hedegaard givet tilsagn om at holde foredrag i foreningen. Nærmere detaljer vil senere blive annonceret. Her vil medlemmerne så have mulighed for at invitere en ledsager med.

Generalforsamlingen er fastsat til den 27. april 2017.

I slutningen af maj måned vil forårsudflugten gå til Hald Hovedgård, Dollerup Bakker og Viborg.

I juni måned en vandretur med udgangspunkt i et af Kulturby projekterne eller omkring Moesgaard med guide.

 Eventuelt

Brev om kontingent for 2017 udsendes i uge 2.

 Næste møde

24. januar 2017 kl. 10.00 i foreningens nye lokale i den tidligere VIA-bygning på Trøjborg.

 

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 97 den 25. oktober 2016.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen, Kirsten Neuhauge og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 96 godkendtes.

Arrangementer

Foredragsaftenen med Peter Mogensen og Ole Øhlenschlæger den 5. oktober var spændende og interessant, men til bestyrelsens undren var der meget få deltagere til både foredrag og spisning i forhold til andre arrangementer. Hvad kan grunden være?: manglende interesse for emnet, for dyrt eller ”forkert” mad eller? Det må overvejes.

Nytårsarrangementet forventes afholdt den 19. eller 26. januar 2017. Universitetsdirektør Arnold Boom har giver tilsagn om at fortælle om aktuelle tiltag og problemstillinger på universitetet. Efterfølgende vil der være spisning i Stakladen: Suppe med tilbehør. Ved dette arrangement kan medlemmerne invitere en ledsager med.

I marts måned planlægges en foredragsaften. Dato er ikke fastlagt, da foredragsholderen endnu ikke er spurgt.

Generalforsamlingen er fastsat til den 27. april 2017.

I slutningen af maj måned vil forårsudflugten gå til Hald Hovedgaard/Dollerup Bakker og Viborg.

I juni måned en vandretur med udgangspunkt i et af Kulturby projekterne.

Eventuelt

Da Trøjborg bygningen, hvor bestyrelsen nu har rådighed over et lokale, forventes lukket med årets udgang, foreslog formanden, at vi fremover benytter et mødelokale i IT-byen.

Efter bestyrelsesmødet har Nestor imidlertid modtaget tilbud fra universitetet om et lokale i den tidligere VIA-bygning på Trøjborgvej, hvilket vi naturligvis takker ja til.

Næste møde

Tirsdag den 6. december 2016 kl. 10.00 i det nuværende lokale.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 96 den 13. september 2016.

Tilstede: Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen, Kirsten Neuhauge og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 95 godkendtes.

Arrangementer

Sommerudflugten til Stubbergaard Sø og Hjerl Hede afvikledes den 23. august med 64 deltagere.

Den planlagte foredragsaften med Peter Mogensen og Ole Øhlenschlæger ligger stadig fast på den 5. oktober kl. 16.10 til 18.00. Efter foredraget vil der være spisning i Kemisk Instituts kantine (tapas).

Den 16. november kl. 14-16 er der besøg på Museum Ovartaci i Risskov med efterfølgende kaffe i caféen. Der vil være plads til 2 hold á 20 personer. Hvis der melder sig flere, vil vi eventuelt gentage arrangementet senere.

Arrangementer i 2017:

Nytårsarrangementet i januar er endnu ikke fastlagt med dato, idet den ønskede foredragsholder endnu ikke er spurgt.

Foredrag i marts med efterfølgende spisning. Foredragsholder endnu ikke fundet.

Forårsudflugt i maj: Vi overvejer et besøg på Hald Hovedgård, Dollerup bakker og Viborg, men også andre muligheder er på tale.

I juni en vandretur, gerne med guide som den, vi havde i år i Brabrandområdet.

Eventuelt

Nestor har modtaget en henvendelse fra Naturhistorisk Museum, som søger en seniormedarbejder til weekendvagter. I princippet er bestyrelsen imod at udsende sådanne meddelelser til medlemmerne, og vi har tidligere afslået at gøre det. Da det imidlertid drejer sin om en institution med tilknytning til universitetet, og man formoder, at der blandt medlemmerne vil være flere interesserede, besluttede bestyrelsen at gøre opmærksom på et link til Naturhistorisk Museums hjemmeside.

Næste møde

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 95 den 9. august 2016.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Viggo Nielsen, Anné Møller Larsen, Kirsten Neuhauge og Birte Poulsen.

 Referat

Referat af møde nr. 94 godkendtes.

 Arrangementer

Til sommerudflugten den 23. august 2016 er tilmeldt 64 deltagere, og vi har derfor bestilt en dobbeltdækkerbus til transporten.

Den planlagte foredragsaften med Peter Mogensen og Ole Øhlenschlæger ligger nu fast på den 5. oktober. Emnet bliver noget om tænketanke og deres indflydelse på samfundet.

Næste arrangement bliver besøget på Museum Ovartaci den 16. november.

 Nytårsarrangementet i januar er ikke fastlagt med dato, idet den ønskede foredragsholder endnu ikke er spurgt.

Yderligere arrangementer i foråret 2017:

Foredrag i marts med efterfølgende spisning. Foredragsholderen er endnu ikke fundet.

Forårsudflugt i maj: Evt. Brunkulslejerne i Søby, Viborg eller Jelling. Fyrkat blev også nævnt som et muligt mål for forårs- eller sommerudflugt.

I juni måned en vandretur, gerne med guide som den, vi havde i år i Brabrandområdet.

 Næste møde  

Tirsdag den 13. september 2016 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr 94 den 21. juni 2016.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 94 den 21. juni 2016.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen. Jens Winther Kristensen, Viggo Nielsen, Anné Møller Larsen, Kirsten Neuhauge og Birte Poulsen.

Referat Referat af møde nr. 93 godkendt.

Arrangementer

Udflugten den 24. maj til Den genfundne bro, Vestbirk kraftværk og Vestermølle havde fuldt hus og forløb fint. Men næste gang vil vi gerne have en bus, der kører bedre!

Traveturen i Brabrand den 14. juni havde 21 deltagere, og den viste os områder, som de fleste ikke var klar over eksisterede. Meget spændende. Bestyrelsen talte om, at vi måske burde arrangere flere af den slags ture, hvis vi kan finde gode guider.

Sommerudflugten i år er planlagt til en 23. august og går via Stubbergård sø og kloster til Hjerl Hede, hvor der vil være guidet rundvisning. Indbydelsen udsendes omkring 1. juli med tilmeldingsfrist den 8. august. Prisen fastsættes til 295,00 kr.

En foredragsaften med Peter Mogensen og Ole Øhlenschlæger er planlagt til 5. oktober. Ved den lejlighed vil der være efterfølgende spisning.

Et besøg på Museum Ovartaci er fastlagt til den 16. november kl.14-16 med efterfølgende fælles kaffebord. Der er plads til 2 hold af max. 20 personer. Ved overtegning kan arrangementet evt. gentages ugen efter.

Ved nytårsarrangementet i januar måned vil vi anmode universitetsdirektøren om at fortælle om sine idéer vedrørende administrationen m.v.

Eventuelt

Vi vil igen i år udsende orientering om Nestor til alle medarbejdere, der fylder 60 år i 2016.

Når Trøjborg-komplekset på et tidspunkt skal rømmes, skal vi finde et andet lokale til Nestors bestyrelsesmøder, arkiv m.v. Formanden vil undersøge mulighederne.

Næste møde 9. august 2016 kl. 10.00.

Birte Poulsen Referent. 

Referat af bestyrelsesmøde nr 93 den 4. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde nr. 93 den 4. maj 2016.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Viggo Nielsen, Anné Møller

Larsen, Kirsten Neuhauge og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 92 godkendtes.

Konstituering

Efter generalforsamlingen den 20. april 2016 her bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Erik Meineche Schmidt

Næstformand: Birte Poulsen

Kasserer: Aase Sørensen

Ansvarlig for hjemmeside: Jens Winther Kristensen

Sekretær: Anné Møller Larsen

Arrangementer: Viggo Nielsen

Udsendelser: Kirsten Neuhauge

Arrangementer

Indbydelse til forårsudflugten den 24. maj 2016 til Den genfundne bro, Vestbirk kraftværk og Vestermølle

er udsendt, og der har efter få dage meldt sig 48 deltagere.

Travetur den 14. juni 2016 kl. 13 bliver på ca. 6,5 km. Indbydelse udsendes medio maj.

Med henblik på sommerudflugten den 25. august 2016 drøftede man forskellige

muligheder/kombinationer som f.eks. Mønsted Kalkgruber/ Hjerl Hede/ Viborg by med domkirken m.v./

Blicher Museum. Viggo og Anné vil have et forslag klar til næste bestyrelsesmøde. En anden kombination

blev nævnt til brug ved en senere lejlighed, nemlig en tur til Fyn med besøg på AU i Aarslev, Center for

fødevarer og jordbrug, samt på Keramikmuseet Clay.

Et arrangement med Ole Øhlenschlæger og Peter Mogensen er nu fastlagt til den 5. oktober 2016. Vi

forventer at høre noget om Tænketanken Kraka og emner, som måtte være aktuelle på det pågældende

tidspunkt.

Medio november forventer vi at indbyde til et besøg på Museum Overtaci med guidet rundvisning både på

kunstmuseet og psykiatrihistorisk museum.

Næste møde

21. juni 2016 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 92 den 5. april 2016.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Margit Ankerstjerne, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Viggo Nielsen, Anné Møller Larsen og Birte Poulsen.

 

Referat af møde nr. 91 godkendtes.

 

Arrangementer

Generalforsamling afholdes den 20. april 2016. Indledende foredrag vil blive holdt af professor i kognition, kommunikation og kultur Andreas Roepstorff.

Forårsudflugten finder sted den 24. maj 2016 og går til området ved Vestbirk med Den Genfundne Bro og Kraftværket m.v. Frokost på Vestermølle Kro.

Der planlægges en travetur i uge 24 i Brabrand-området evt. med guide.

Sommerudflugten planlægges til torsdag i uge 34, formentlig med Hjerl Hede som mål.

Foredrag om tænketanken Kraka med Peter Mogensen og Ole Øhlenschlæger håber vi kan finde sted i uge 40 eller 41.

Besøg på Ovartaci Museet i Risskov inden det lukker i de nuværende lokaler, prøver vi at arrangere i november/december.

 

Eventuelt

På et tidspunkt lukker bygningen, hvor Nestor p.t. har kontor. Formanden ville undersøge, hvilke muligheder, der er for eventuelt at finde logi i Åbogade området.

Margit havde talt med universitetshistoriker Palle Lykke om at overdrage nogle af Nestors dokumenter til hans arkiv. Der var enighed om at lade ham vurdere, hvad der er interessant at gemme.

Margit afleverede to CD’er med hhv. billeder og dokumenter fra Nestor til Jens Winther.

Da Margit havde meddelt, at hun ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, ønskede formanden at takke hende for det store arbejde, hun havde ydet for foreningen i de 10 år, den har eksisteret.

 

Næste møde

10. maj 2016 kl. 10.00.

 

Birte Poulsen

Referent

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 91 den 2. februar 2016.

Tilstede: Erik Meineche Schmidt, Margit Ankerstjerne, Aase Sørensen, Jens Winther Kristensen, Viggo Nielsen, Anné Møller Larsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 90 godkendtes.

Arrangementer

Den 27. januar havde Nestor afholdt nytårsarrangement i Studenternes Hus med indledende foredrag ved dekan for Arts Johnny Laursen og efterfølgende tapas og vin i Mogens Ziegler stuen.

I marts måned planlægges et arrangement med Ole Øhlenschlæger Madsen og Peter Mogensen om tænketanke. Det er endnu ikke lykkedes at få fastsat en dato. Efter foredraget arrangeres spisning, formentlig med suppe m.v.

Generalforsamling afholdes den 20. april 2016. Vi har endnu ikke fået kontakt til den ønskede foredragsholder.

Forårsudflugten er nu fastsat til den 24. maj 2016. Turen går til området ved Vestbirk med Den Genfundne Bro, Kraftværket, frokost på Vestermølle kro m.m.

Forårsprogrammet vil blive afsluttet med en travetur i juni måned. Dato og rute endnu ikke fastlagt.

Eventuelt

Bestyrelsen drøftede, om man måske skal sætte medlemsgebyret op for at sikre, at foreningen har en reservepulje. En anden mulighed kunne være et tilskud fra universitetet. Det har foreningen indtil nu ikke ønsket, men formanden overvejer at drøfte spørgsmålet med rektor.

Næste møde 5. april 2016 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent