2013

Referat af bestyrelsesmøde nr. 74 den 29. november 2013.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 73 godkendtes.

 Arrangementer

Til julearrangementet den 4. december med indledende foredrag af Rektor er der foreløbigt tilmeldt 75 personer. Frist for tilmelding er 27. november.

 I uge 9 eller 10 planlægges et foredrag om Hack Kampmanns bygninger i Aarhus ved lektor Johan Bender. Efterfølgende vil der være mulighed for spisning i Kemisk Instituts kantine.

 Til generalforsamlingen den 24. april mangler vi endnu endelig bekræftelse fra foredragsholder.

Ved sidste bestyrelsesmøde havde der været enighed om, at forårsudflugten i maj måned skulle gå til Herning med emnet ”Tekstiler”. Efter sonderinger hos såvel Ege Tæpper som Tekstilmuseet viser det sig nu, at det ikke var nogen god idé.

Det blev derfor besluttet at ændre målet til Horsens med besøg på Industrimuseet og Kunstmuseet.

Datoen forventes at blive 27. maj 2014.

 Næste bestyrelsesmøde

29. januar 2014.

 Birte Poulsen

Referent

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 73 den 15. oktober 2013.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 72 godkendtes.

Arrangementer

Arrangementet i Domkirken den 3. oktober havde været fuldt ”booket” op med lige godt 40 deltagere. Alle på ventelisten, som stadig var interesserede, kom med.

Foredraget den 30. oktober med overlæge Peter K.A.Jensen er annonceret, og til den efterfølgende spisning på Matematisk Institut har der indtil nu meldt sig 33 deltagere.

Der planlægges et arrangement den 4. december kl. 15.30  med et kort foredrag, efterfulgt af tapas og vin i Kemisk Instituts kantine. Som ved tidligere ”op-til-jul-arrangementer” vil det være muligt at tage en ledsager med. Prisen vil være 60 kr. pr. deltager. Vi mangler endnu endelig aftale med foredragsholder.

Generalforsamlingen er fastsat til den 24. april 2014. Heller ikke her er spørgsmålet om foredragsholder endnu på plads.

Der var enighed i bestyrelsen om, at forårsudflugten bør gå til Herning med emnet ”tekstiler”, d.v.s. Tekstilmuseet og Ege Tæpper, hvis vi kan få lov til at besøge virksomheden.

Næste bestyrelsesmøde

19. november 2013.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 72 den 17. september 2013.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 71 godkendtes.

Arrangementer

Sommerudflugten til Koldinghus og Den Geografiske Have den 29. august havde haft 44 deltagere og var meget vellykket, ikke mindst takket være det dejlige vejr, vi fik ”tildelt” på haveturen.

Arrangementet i Domkirken den 3. oktober blev ”udsolgt” på én dag, idet antal deltagere er begrænset til 40.  Bestyrelsen vil overveje at en gentagelse på et senere tidspunkt.

Den 30. oktober vil der være foredrag af overlæge Peter K.A.Jensen med efterfølgende spisning på Matematisk Institut. Arrangementet annonceres i uge 39.

Bestyrelsen overvejer et arrangement i begyndelsen af december, bl.a. med spisning på Kemisk Institut. Det er dog endnu ikke lykkedes at få datoen på plads.

I februar/marts måned planlægges et arrangement med arkitekten Hack Kampmann og hans bygninger som tema. Lektor Johan Bender vil fortælle.

Generalforsamlingen i 2014 planlægges afholdt den 24. april. Den ønskede foredragsholder er endnu ikke spurgt.

Herudover drøftede man emner og destinationer for en forårsudflugt. Det kunne f.eks. være

-         Herning med Tekstilmuseet, Ege Tæpper eller Søby Brunkulslejer.

-         Horsens med Fængslet og Industrimuseet.

Foreløbig under overvejelse.

I 2007 arrangerede vi et besøg på museet på Psykiatrisk Hospital. Der var så stor tilslutning, at vi måtte gennemføre med 3 hold á 20 personer. Bestyrelsen fandt, at dette arrangement burde gentages på et tidspunkt, inden museet rykker ud af de nuværende lokaler. Den nuværende placering er med til at skabe den helt specielle stemning, der er omkring museet.

Næste bestyrelsesmøde

15. oktober 2013 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent   

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 71 den 12. august 2013.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 70 godkendtes.

Arrangementer

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været gennemført en vandretur i Marselisborg Slotshave med billedkunstneren Jan Balling som guide til de forskellige kunstværker.

Sommerudflugten den 29. august går til Kolding med besøg på Koldinghus og i Den Geografiske Have. Der er indtil nu kun tilmeldt 37 deltagere, og man besluttede derfor at udsende en reminder. Tilmeldingsfristen er 21. august.

Den 3. oktober kl. 15-17 vil der være en guided rundvisning i Domkirken for max. ca. 40 deltagere. Arrangementet vil blive annonceret umiddelbart efter sommerudflugten.

Den 30. oktober er der foredrag v/ overlæge, klinisk lektor Peter K.A.Jensen om hobitterne. Den efterfølgende spisning foregår i Matematisk Instituts kantine. Annonceres omkring 1. oktober.

Herudover drøftede bestyrelsen muligheden for et arrangement primo december med efterfølgende spisning i Kemisk Instituts kantine. Den ønskede foredragsholder er endnu ikke spurgt.

Næste bestyrelsesmøde

17. september 2013 kl. 10.00.

Birte Poulsen,

referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70 den 4. juni 2013.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 69 godkendtes.

Bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 17. april 2013 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Ole Øhlenschlæger Madsen (formand)

Birte Poulsen (næstformand)

Aase Sørensen (kasserer)

Torben Johansen

Anné Møller Larsen

Margit Ankerstjerne (suppleant)

Viggo Nielsen (suppleant)

Arrangementer

Turen til Grenaa (Kattegatcentret m.v.) den 29. maj 2013 havde beklageligvis kun haft 36 deltagere, men må ellers betragtes som vellykket, specielt hvad angår formiddagens rundture i mindre grupper til de forskellige aktiviteter.

Næste arrangement bliver en vandretur i Marselisborg Slotshave den 18. juni 2013. Her vil billedkunstneren Jan Balling guide os gennem haven og fortælle om de forskellige kunstværker.

Sommerudflugten den 29. august havde vi egentlig tænkt skulle gå til Fyn, men af forskellige grunde har vores planer ikke kunnet falde på plads. Derfor tager vi i stedet til Kolding, hvor vi besøger Koldinghus om formiddagen og Den Geografiske Have om eftermiddagen. Turen vil blive annonceret omkring 1. august.

Den 3. oktober om eftermiddagen vil der være besøg i Aarhus Domkirke med guided rundvisning.

I november planlægges et foredrag med efterfølgende spisning på Kemisk Institut. Den ønskede foredragsholder er endnu ikke spurgt.

Næste bestyrelsesmøde

12. august 2013 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 69 den 9.april 2013.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen,

Anné Møller Larsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 68 godkendtes.

Generalforsamling

Der er indkaldt til generalforsamling den 17. april. Der er foreløbig 80 tilmeldte. Professor Lars Bolund vil holde det indledende foredrag om Den genetiske revolution.

Arrangementer

Forårsudflugten den 29. maj 2013 går til Grenå med besøg på AlgeCenter Danmark og Kattegatcentret. Foredrag om projektet Havets Hus. Invitation udsendes umiddelbart efter generalforsamlingen.

Herudover arbejdes med følgende arrangementer:

Juni måned: Besøg i Dronningens have på Marselisborg med guided rundvisning og fortælling om skulpturerne.

Sommerudflugt den 29. august til Vestfyn bl.a. med besøg på LilleskovTeglværk i Tommerup og Hørvævsmuseet i Krengerup.

 Aarhus Domkirke den 3. oktober. Guided rundvisning.

 Næste bestyrelsesmøde

4. juni 2013.  Klokkeslæt oplyses senere.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68 den 26. februar 2013.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 67 godkendtes.

Arrangementer

Nytårskuren den 29. januar havde været et vellykket arrangement med stor tilslutning.

Foredrag ved Jørgen Christensen-Dalsgaard finder sted d.d. Der er forbavsende få tilmeldte til den efterfølgende spisning. Kan det skyldes, at arrangementet finder sted på Handelshøjskolen?

Generalforsamlingen er fastsat til den 17. april 2013. Professor Lars Bolund vil holde det indledende foredrag: Den genetiske revolution. Han baserer foredraget på erfaringer opnået ved tre decennier af frugtbart dansk-kinesisk samarbejde.

Vedrørende forårsudflugten til Grenå den 29. maj mangler endnu enkelte detaljer at falde på plads. Turen annonceres i uge 18.

Sommerudflugten den 29. august er under planlægning. Der arbejdes stadig med forskellige aktiviteter på Fyn.

Næste bestyrelsesmøde

9. april 2013.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 67 den 22. januar 2013.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 66 godkendtes.

Regnskab

Regnskabet for 2012 viser et underskud på 8.475,40 kr. Foreningens formue er herefter 51.443,11 kr.

Arrangementer

Til nytårskuren den 29. januar er der tilmeldt 90 personer.

Foredrag den 26. februar med Jørgen Christensen-Dalsgaard er nu på plads med lokale og efterfølgende spisning på Handelshøjskolen, Fuglsangs Allé. Invitation udsendes snarest.

Generalforsamlingen den 17. april vil blive indledt med et foredrag af professor Lars Bolund fra Human Genetik.

Forårsudflugten til Grenå den 29. maj er også ved at tage form med besøg i Algecentret, Havmølleudstillingen og særudstillinger i selve Kattegatcentret.

Herudover drøftedes kort destinationen for sommerudflugten i slutningen af august. Forskellige aktiviteter på Fyn er under overvejelse.

Eventuelt

Ved flere lejligheder har det været drøftet mellem AU og Nestor, at der bør udarbejdes en skriftlig aftale parterne imellem vedrørende lokale, serviceydelser m.v.. Det er dog endnu ikke sket, og der var derfor enighed om, at formanden bør tage spørgsmålet op med AU’s ledelse.

Næste bestyrelsesmøde

26. februar 2013.

Birte Poulsen

Referent