2012

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66 den 12. december 2012.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 65 godkendtes.

Arrangementer

Foredraget den 20.november om Grønland og den efterfølgende spisning i Kemisk Kantine havde trukket mange medlemmer er af hus.

Den 29. januar 2013 vil der blive afholdt nytårskur for medlemmer med ledsager. Der vil være et kort foredrag om champagne med prøvesmagning af forskellige typer, og Eva i Kemisk Kantine vil tilberede forskellige snacks, som passer til. Prisen vil være 75 kr. pr. person. Der bliver udsendt indbydelse umiddelbart efter nytår.

Det planlagte foredrag med professor Jørgen Christensen-Dalsgaard er nu fastsat til den 26. februar 2013. Formentlig vil det finde sted på Handelshøjskolen, hvor kantinen vil sørge for den efterfølgende spisning. Der indbydes i slutningen af januar, når alle brikker er faldet på plads.

Der arbejdes med planlægning af en forårsudflugt den 29. maj 2013 til Grenå med besøg på bioethenolvirksomheden/algecentret og vindmølleprojektet.

Næste bestyrelsesmøde

22. januar 2013 kl.10.00.

Birte Poulsen

Referent

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65 den 8. november 2012.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr.64 godkendtes.

Arrangementer

Besøget på Naturhistorisk Museum den 9. oktober var meget vellykket, og på grund af den store interesse gentages arrangementet den 15. november, igen med to hold á 20 personer. Også dette besøg er book’et helt op.

Der er nu annonceret et foredragsarrangement med efterfølgende spisning den 20. november. Tidligere kontraadmiral, chef for Grønlandskommandoen, nu kommandør og ekspeditions- og rejseleder Axel Fiedler vil fortælle om Grønlands historie fra oldtid til hjemmestyre samt vise en billedserie fra et krydstogt i Arktis.

Efter foredraget serverer Kemisk Instituts kantine hjemmelavet suppe på gammeldags maner.

Der arbejdes videre med at arrangere en Nytårskur i januar måned samt en forårsudflugt til Grenå i maj.

Generalforsamlingen planlægges til uge 16, så vidt muligt den 17. april. Den ønskede foredragsholder er endnu ikke spurgt.

Næste bestyrelsesmøde

12. december 2012. Klokkeslæt meddeles senere.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 64 den 1. oktober 2012.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 63 godkendtes.

Arrangementer

Sommerudflugten den 30. august til Vadehavscentret og Ribe havde haft mange deltagere og var ifølge tilkendegivelser fra disse meget vellykket.

Der har været så stor interesse for det annoncerede besøg på Naturhistorisk Museum den 9. oktober,

at der nu planlægges et tilsvarende arrangement formentlig i slutningen af oktober for medlemmer, der er på venteliste og andre interesserede. Besøget annonceres, så snart dato er aftalt med museet.

For den planlagte foredragsaften i november med professor Jørgen Christensen-Dalsgaard og med efterfølgende spisning i Kemisk Instituts kantine er der endnu ikke fastlagt endelig dato.

”Nytårskur” i januar 2013 vil finde sted i uge 3 i stedet for som tidligere planlagt i uge 2. Årsagen er, at Kemisk Instituts kantine først åbner i uge 3 efter juleferien. Nærmere om arrangementet senere.

Foredrag i februar/marts 2013 vil formentlig blive med tidligere kontraadmiral, nu kommandør, ekspeditions- og rejseleder Axel Fiedler, og må forventes at tage udgangspunkt i hans mangeårige engagement i Grønland og Arktis.

Generalforsamling i midten af april måned. Dato endnu ikke fastlagt.

Forårsudflugten engang i maj måned planlægges som tidligere nævnt at gå til Grenå, hvor vi vil besøge bioethanolvirksomheden og vindmølleprojektet.

Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 8. november.

Birte Poulsen

Referent 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 63 den 21. august 2012.

Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 62 godkendtes.

Arrangementer

På sommerudflugten den 30. august vil der være 66 deltagere.

Vi forsøger at arrangere et besøg på Naturhistorisk Museum med guided rundvisning i uge 41.

Nærmere information herom, hvis museet er indforstået.

Desuden planlægges et foredrag med professor Jørgen Christensen-Dalsgaard engang i november. Der er dog endnu ikke truffet endelig aftale med foredragsholderen. Vi forsøger at få kantinen på Kemisk Institut til at lave mad til os efter foredraget.

Et nytårsarrangement i 2. uge af januar 2013 vil senere blive annonceret.

Ultimo februar eller primo marts en foredragsaften. Emnet er endnu ikke fastlagt.

Engang i maj måned en forårsudflugt, formentlig til Grenå, hvor vi vil besøge bioethanol- virksomheden og vindmølleprojektet.

Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 1. oktober 2012 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62 den 19. juni 2012.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 61 godkendtes.

Arrangementer

Sommerudflugten finder sted den 30. august 2012 og går til Vadehavscentret, Kammerslusen og Ribe by. Prisen vil være 275 kr. Indbydelse udsendes snarest.

Der planlægges en foredragsaften ultimo oktober. Nærmere herom senere.

Bestyrelsen overvejer desuden at afholde en Nytårskur i begyndelsen af januar 2013 i stedet for det julearrangement, som har været gennemført de seneste 3 år. Formanden vil kontakte en eventuel foredragsholder/arrangør.

Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 21. august 2012 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61 den 24. maj 2012.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 60 godkendtes.

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 18. april 2012 er bestyrelsens sammensætning og konstituering uændret.

Arrangementer

Der er indbudt til vandretur rundt om Brabrand Sø den 30.maj 2012 med efterfølgende frokostarrangement på Restaurant Constantia.

Sommerudflugten vil i år gå til Vadehavscentret og efterfølgende Ribe by med rundvisning i den gamle bydel og Domkirken. Datoen forventes at blive 29. eller 30. august, men de enkelte detaljer i programmet er endnu ikke helt på plads.

Der planlægges en foredragsaften ultimo oktober med efterfølgende spisning på Matematisk Institut. Den ønskede foredragsholder er endnu ikke spurgt.

Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 19. juni 2012 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 60 den 10. april 2012.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr.  59 godkendtes.

Generalforsamling

Der er indkaldt til generalforsamling den 18. april 2012 kl. 17.00. Det indledende foredrag holdes af docent Ole Høiris.

Foreningen har nu 300 medlemmer.

Arrangementer

Turen til Gl. Estrup den 9. maj 2012 er nu på plads og invitationen udsendes snarest.

Som sædvanligt planlægges en vandretur i foråret. Vi stiler efter datoen 30. maj, en tur rundt om Brabrand Sø med afsluttende frokost på Constantia. Nærmere oplysninger følger.

Sommerudflugten i slutningen af august måned vil i år gå til Ribe, Vadehavscentret, Højer Sluse og i selve Ribe besøg med foredrag på Tårnborg (Brorsons hjem) og Domkirken.

Der er endnu ikke truffet aftale med den ønskede foredragsholder til en aften i oktober/november.

Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 24. maj 2012 kl. 11.00.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 59 den 28. februar 2012.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 58 godkendtes.

Arrangementer

Aktiviteterne i 2012 startede ud den 31. januar med foredrag af professor Karl Anker Jørgensen om molekylær gastronomi med efterfølgende spisning i Kemisk Instituts kantine, hvor vi smagte de i foredraget omtalte spændende retter.

Den 29. februar og 7. marts 2012 vil der være vandring i Latinerkvarteret med en guide fra Moesgård Museum, hvor vi ser på steder med reference til vikingetiden. Efterfølgende er der rundvisning på Vikingemuseet. Tilslutningen har været så stor, at turen har måttet dubleres.

Næste arrangement er generalforsamlingen den 18. april 2012.  Formanden sørger for foredragsholder.

Den 9. maj 2012 arrangeres en udflugt til Gl. Estrup Slot og Landbrugsmuseum. Der er bestilt guided rundvisning på slottet, mens Landbrugsmuseet er på egen hånd. Desuden vil der blive serveret en frokostanretning i Den Gamle Stald. Turens pris vil være 220 kr. Indbydelsen udsendes primo april.

Herudover drøftede bestyrelsen mål for sommerudflugten ultimo august. Sandsynligvis vil den gå til Ribe med bl.a. Vadehavscentret på programmet.

Endelig skal vi have en foredragsaften ultimo oktober/primo november. Den ønskede foredragsholder er endnu ikke spurgt.

Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 10. april 2012 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent