2011

Referat af bestyrelsesmøde nr. 58 den 29. november 2011.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af møde nr. 57 godkendtes.

Arrangementer

Julearrangement med foredrag ved Museumsinspektør Jan Gruwier Larsen, Naturhistorisk Museum, og efterfølgende glögg og æbleskiver finder sted den 13. december kl. 16.00 i kantinen ved Trøjborgkomplekset. Indbydelse er udsendt.

Den 31. januar 2012 kl. 17.00 vil professor Karl Anker Jørgensen holde foredrag om molekylær gastronomi, hvorefter der vil være smagsprøver i Kemisk Kantine. Prisen forventes at være 195,00 kr. Indbydelse udsendes umiddelbart efter nytår.

Den 29. februar 2012 om eftermiddagen vil der være en guided byrundtur i Latinerkvarteret samt på Vikingemuseet. Indbydelse udsendes primo februar. Der er begrænset deltagerantal. Såfremt arrangementet overtegnes væsentligt, vil det blive gentaget i den efterfølgende uge.

Generalforsamlingen finder sted den 18. april 2012. Foredragsholder er endnu ikke fundet.  

Den 9. maj 2012 (foreløbig dato) arrangeres en udflugt til Gl. Estrup Slot og Landbrugsmuseum med delvis guided rundvisning og frokost i Den Gamle Stald.

Eventuelt

Man drøftede, om der igen i år skal sendes information om NESTOR til medarbejdere, der i årets løb er fyldt 60 år. Spørgsmålet blev udskudt, indtil man ser, hvilke lister vi har mulighed for at få fra IT afdelingen.

Næste bestyrelsesmøde

28. februar 2012 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 57 den 5. oktober 2011.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 56 godkendtes.

Arrangementer

Turen til Danmarks Miljøundersøgelse på Kalø Hovedgård og til Molslaboratoriet fandt sted den 28. september med rundvisning, foredrag samt gåtur i Mols Bjerge. Der var 45 tilmeldte deltagere.

Den 13. oktober kl. 14.00 er der som annonceret travetur i Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen.

Der er planlagt foredrag med professor Jørgen Grønnegaard den 17. november kl. 17.00-18.30. Foredraget vil omhandle regeringsgrundlaget og regeringens organisering m.v. Efter foredraget kan der gennem Nestor bestilles buffet på Matematisk Institut for egen regning. Arrangementet annonceres medio oktober.

Julearrangement med foredrag, glögg og æbleskiver finder sted den 13. december. Arrangementet er gratis for medlemmer med ledsager. Nærmere orientering senere.

Arrangementer i foråret 2012:

Ultimo januar/primo februar vil professor Karl Anker Jørgensen holde foredrag om Molekylær Gastronomi med efterfølgende smagsprøver i Kemisk Instituts kantine. Start kl. 16.00.

Vi har tidligere lovet at gentage besøget i Vikingemuseet med efterfølgende rundtur i Latinerkvarteret. Under forudsætning af, at ombygningen til den tid er færdig, bliver det omkring

1. marts. Vi starter så vidt muligt kl. 15.00.

Endelig planlægges en forårsudflugt til Gl. Estrup med guided rundvisning, gerne den 9.maj 2012.

Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 29. november 2011 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 56 den 25. august 2011.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 55 godkendtes.

Arrangementer

Sommerudflugten den 24. august til Saltcentret i Mariager og Gasmuseet i Hobro blev gennemført efter planen og var fuldt udsolgt.

Den 28. september 2011 er planlagt en udflugt til Danmarks Miljøundersøgelse på Kalø Hovedgård og til Molslaboratoriet. Turen vil blive annonceret snarest.

Den 13. oktober 2011 er der travetur i Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen. Også denne tur bliver annonceret snarest. Her kræves ingen forhåndstilmelding.

Et foredrag om valg og valgtemaer søges gennemført primo november. Foredragsholder endnu ikke spurgt. Efter foredraget kan der gennem NESTOR bestilles buffet på Matematisk Institut for egen regning. Nærmere orientering om arrangementet udsendes i begyndelsen af oktober.

Julearrangementet med foredrag, glögg og æbleskiver finder sted den 13. december 2011. Arrangementet er gratis, og ledsagere vil blive inviteret med. Nærmere orientering senere.

Arrangementer i foråret:

Ultimo januar/primo februar vil vi prøve at få Karl Anker Jørgensen til at holde sit foredrag om molekylær gastronomi med efterfølgende smagsprøver, tilberedt af Chili John. Personerne er dog endnu ikke spurgt.

Generalforsamling forventes afholdt den 18. april 2012. Hvem der skal holde det indledende foredrag er endnu ikke besluttet.

Vi planlægger en forårsudflugt til Gl. Estrup med guided rundvisning, så vidt muligt den 9. maj 2012.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 5. oktober 2011 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 55 den 28. juni 2011.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Torben Johansen, Aase Sørensen, Anné Møller Larsen, Viggo Nielsen, Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 54 godkendtes.

Arrangementer

Sommerudflugten den 24. august er nu næsten udsolgt. Der er pr. d.d. reserveret 54 pladser.

Det er nu lykkedes at få en aftale om besøg på DMU´s Kalø-afdeling den 28. september om formiddagen. Derudover forsøger vi at få en aftale med Molslaboratoriet eller eventuelt Karpenhøj om eftermiddagen. Turen vil blive annonceret ultimo august, når den endelige planlægning er på plads.

Ultimo oktober/primo november planlægges en foredragsaften med efterfølgende spisning. Temaet må gerne have fokus på Folketingsvalg, hvis det er muligt - og aktuelt.

Den 13. december har vi julearrangement med foredrag ”Nissesnak ved juletid”  med Jan Gruwier Larsen, Naturhistorisk Museum, og – som vanligt – afsluttet med glögg og æbleskiver.

Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 25. august 2011 kl. 11.00.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 54 den 11. maj 2011.

Tilstede: Ole Øhlenschlæger Madsen, Margit Ankerstjerne, Birte Poulsen, Torben Johansen, Anné Møller Larsen og Viggo Nielsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 53 godkendtes.

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Ole Øhlenschlæger Madsen, formand

Margit Ankerstjerne, sekretær

Birte Poulsen, næstformand/referent

Aase Sørensen, kasserer

Torben Johansen, arrangementer

Anné Møller Larsen, suppleant

Viggo Nielsen, suppleant

Arrangementer

Planerne for sommerudflugten 2011 er Saltcentret i Mariager samt Gasmuseet i Hobro med rundvisning begge steder og frokost på Gasmuseet. Eftermiddagskaffe så vidt muligt i Bramslev Bakker. Vi stiler efter datoen 24. august. Prisen er endnu ikke fastsat. Turen annonceres inden sommerferien.

Den forårsudflugt til Kalø, som vi af forskellige årsager måtte opgive, forsøger vi nu at gennemføre i efteråret, ultimo september eller primo oktober. Nærmere herom senere.

I anledning af, at det i år er valgår, planlægger vi et foredrag i november med en ”specialist” på området. Vedkommende er endnu ikke spurgt og datoen derfor ikke fastsat.

Også i år vil vi gerne lave et julearrangement medio december. Denne gang med indledende foredrag. Heller ikke her er den potentielle foredragsholder spurgt og datoen derfor ikke fastsat.

Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 28. juni 2011 kl. 10.00.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 53 den 23. marts 2011.

Tilstede: Kurt Møller Pedersen, Margit Ankerstjerne, Anné Møller Larsen, Bodil Robertsen, Torben Johansen, Helga Lund og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde godkendtes.

Arrangementer

Generalforsamling afholdes den 14. april 2011. Indkaldelse udsendes snarest.

Da formanden, som blev valgt i 2010 for en 2-årig periode, vil være bortrejst i størstedelen af det kommende år, bliver det nødvendigt at vælge ny formand for perioden frem til generalforsamling 2012.

Besøg på C.F.Møllers Tegnestue den 28. april 2011 er nu endeligt aftalt. Der vil være plads til 60 deltagere. Indbydelse udsendes snarest.

Indbydelse til traveturen til Egå Marina den 24. maj 2011 udsendes umiddelbart efter påske.

Med hensyn til sommerudflugten 2011 var der enighed om, at den skal gå til Saltcentret i Mariager og Gasmuseet i Hobro. Torben og Anné går i gang med planlægningen, således at detaljerne kan drøftes ved næste bestyrelsesmøde. Dato for udflugten så vidt muligt den 24. august.

Eventuelt

Margit takkede på vegne af resten af bestyrelsen de afgående medlemmer Kurt Møller-Pedersen, Bodil Robertsen og Helga Lund for deres arbejde i bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde

Så vidt muligt onsdag den 11. maj 2010. Aftales endeligt efter generalforsamlingen.

Birte Poulsen

Referent

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 52 den 23. februar 2011.

Tilstede: Kurt Møller Pedersen, Margit Ankerstjerne, Anné Møller Larsen, Bodil Robertsen, Torben Johansen, Helga Lund og Birte Poulsen.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 51 godkendtes.

Arrangementer

Næste arrangement er den 3.marts 2011 med foredrag af Jens Vellev. Foreløbig har 52 meldt sig til den efterfølgende spisning.

Den 14. april er der generalforsamling. Professor Freddy Bugge Christiansen, Biologisk Institut, vil holde den indledende forelæsning. Indkaldelsen udsendes i slutningen af marts måned.

Besøg på C.F.Møllers Tegnestue den 28. april 2011.

Travetur til Egå Marina den 24. maj 2011.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 23. marts 2011.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 51 den 12. januar 2011.

Tilstede: Kurt Møller Pedersen, Margit Ankerstjerne, Anné Møller Larsen, Bodil Robertsen, Torben Johansen, Helga Lund, Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50 godkendtes.

Arrangementer

Julesammenkomsten med CAMPUS-koret havde haft stor tilslutning, idet dog en del af de tilmeldte var udeblevet på grund af det meget dårlige føre.

Nytårsarrangementet med besøg på Steno Museet og efterfølgende spisning i Matematisk Instituts kantine er annonceret til den 27. januar 2011.  Frist for tilmelding er 18. januar.

Et foredrag med Jens Vellev er planlagt til den 3. marts kl. 16.00. Lokale er endnu ikke fundet.

Besøg på C.F.Møllers tegnestue og foredrag ved Mads Møller om firmaets aktiviteter på universitetet  og eventuelt andre spændende projekter finder sted den 28. april 2011. Klokkeslæt fastsættes senere.

Den 24. maj 2011 gentages sidste års vellykkede travetur på stranden i Risskov med afsluttende frokost på Egå Marina.

Den planlagte forårsudflugt til Kalø har af forskellige grunde måttet udsættes til et senere tidspunkt.

Den 14. april 2011 er der generalforsamling i NESTOR. Der er endnu ikke truffet endelig aftale med foredragsholder.

Fra flere sider har NESTOR modtaget beklagelser over, at arrangementer fortrinsvis lægges på torsdage, hvor mange f.eks. har abonnement til Symfoniorkestrets koncerter. Dette er også tilfældet i foråret 2011 og kan ikke ændres nu, men bestyrelsen vil fremover tilstræbe at sprede arrangementerne på forskellige ugedage.

Eventuelt

Bestyrelsen drøftede vedtægtens formulering af foreningens formål og kriterier for medlemskab, som i visse tilfælde giver anledning til usikkerhed.

Et medlem havde rejst spørgsmålet, om der eksisterer en særlig kode til Folkeuniversitetet for NESTORs medlemmer. Margit Ankerstjerne havde undersøgt sagen: Det gør der ikke.

Medlemmerne hører ind under gruppen af ansatte og pensionister fra AU, når det drejer sig om gratis pladser på Folkeuniversitetets kurser.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 23. februar 2011.

Birte Poulsen

Referent