2010

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50 den 3. november 2010.

Tilstede: Kurt Møller Pedersen, Margit Ankerstjerne, Anné Møller Larsen, Bodil Robertsen, Torben Johansen, Helga Lund, Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 49 godkendtes.

Arrangementer

Den annoncerede tur til Herning den 12. oktober havde måttet aflyses på grund af manglende tilslutning. Bestyrelsen havde bedt medlemmer om kommentarer og måtte på grundlag heraf konkludere, at busudflugter – og ikke tog - samt et samlet program for hele dagen vil give større tilslutning. Sådanne udflugter er almindeligvis altid udsolgt.

Traveturen rundt om Egå Engsø havde haft 15 deltagere. Det havde været muligt at bestille mad fra Matematisk Institut. Bestyrelsen fandt imidlertid, at det var helt unødvendigt på den type ture at medbringe mad. Noget andet er, hvis der for enden af turen findes et godt sted at spise, som f.eks. på turen i foråret til Egå Marina og tidligere Skovmøllen.

Til arrangementet på Moesgård Museum den 11. november forventes god tilslutning. Til den efterfølgende spisning har foreløbig meldt sig 29 personer.

Julearrangementet med CAMPUS-koret vil finde sted i kantinen på Trøjborg den 16. december kl.16-18. Der vil blive serveret glögg og æbleskiver. Man besluttede, at NESTOR’s medlemmer og korets medlemmer vil kunne medbringe ledsager mod betaling af 50 kr. pr. person. For koret og medlemmerne selv er deltagelsen gratis.

Arrangementer i 2011:

Nytårssammenkomsten finder sted i slutningen af januar måned med et besøg på Steno Museet og efterfølgende spisning på Matematisk Institut. Endelig dato er endnu ikke fastsat.

I slutningen af marts måned vil vi få mulighed for at besøge C.F.Møllers Tegnestue og høre om firmaets aktiviteter på universitetet og eventuelt andre spændende projekter. Endelig dato er endnu ikke fastsat.

Den 14. april 2011 er der generalforsamling. Formanden tager kontakt til en mulig foredragsholder.

Forårsudflugt til Kalø, Jagtslottet m.v., er foreløbig fastsat til den 24. maj. Detailplanlægning ved næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt

Margit gjorde opmærksom på, at der snart skal udsendes brev til medarbejdere, der er fyldt 60 år i 2010.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 12. januar 2011.

Birte Poulsen

Referent

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 49 den 28. september 2010.

Tilstede: Kurt Møller Pedersen, Margit Ankerstjerne, Anné Møller Larsen, Bodil Robertsen, Torben Johansen, Helga Lund, Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 48 godkendtes.

Arrangementer

Der er nu udsendt indbydelse til turen til Herning den 12. oktober og til travetur ved Egå Engsø den 13. oktober 2010. Der er foreløbig begrænset tilslutning til arrangementet i Herning, og man vedtog at aflyse turen, såfremt vi ikke ved tilmeldingsfristens udløb den 4. oktober er nået op på 15 deltagere.

Foredrag på Moesgård Museum om udbygningsplanerne og indretningen af de nye bygninger er nu fastsat til den 11. november 2010 kl. 16.00. Efterfølgende er der mulighed for spisning på Skovmøllen under forudsætning af, at der melder sig mindst 20 hertil. Skovmøllen har normalt lukket om aftenen på denne tid af året.

CAMPUS-koret har rettet henvendelse til NESTOR om muligheden for et koncertarrangement, f.eks. omkring juletid i lighed med sidste år. De bestyrelsesmedlemmer, som havde deltaget sidste år, var enige om, at Stakladen ikke duede til et sådant arrangement. Der var ikke hyggeligt. Men selvom tidspunktet havde været tæt på julen (17. december), og det var snestorm, var tilslutningen god. Man enedes om at forsøge at gentage koncerten i år med efterfølgende gløgg og æbleskiver, hvis der kan findes et egnet lokale (f.eks. Trøjborgs kantine), hvis koret selv kan medbringe klaver, og der kan findes en dato i uge 50.

For forårssemestret er foreløbig nedenstående arrangementer på tegnebrættet:

Nytårsarrangement på Steno Museet med efterfølgende spisning på Matematisk Institut (klar suppe med boller m.v.). Ultimo januar 2011.

Et arrangement med arkitekt Mads Møller (endnu ikke spurgt) om universitetets bygninger. Primo marts 2011.

Generalforsamling den 14. april 2011. Foredragsholder?

Forårsudflugt til Kalø, Jagtslottet m.v., foreløbig fastsat til den 24. maj 2011.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 3. november 2010.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 48 den 24. august 2010.

Tilstede: Kurt Møller Pedersen, Margit Ankerstjerne, Anné Møller Larsen, Birte Poulsen, Bodil Robertsen og Torben Johansen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 47 godkendtes.

Arrangementer

I første omgang planerne for efteråret 2010:

Besøg og frokost på HIH (AU i Herning), Ingvar Cronhammers ”Elia” og museerne: En tur med tog i slutningen af september.

Travetur rundt om Egå Engsø, afsluttet med en udendørs frokostanretning medbragt fra Matematisk Institut. Onsdag den 13. oktober kl. 10.30.

Besøg på Moesgård Museum, hvor vi skal høre om udvidelsesplanerne og indretningen af de nye bygninger. Afsluttes med aftensmad i museets kantine. November 2010.

Foreløbige planer for 2011:

Nytårsarrangement på Steno Museet (planetariet), efterfulgt af spisning på Matematisk Institut (klar suppe m. boller etc. som i februar 2010). Januar eller februar afhængigt af, hvornår kantinen er åben.

Et arrangement med arkitekt Mads Møller (endnu ikke spurgt) om universitetets bygninger.

Udflugt til Søby Brunkulslejer i Midtjylland, forår/forsommer 20ll.

Udflugt til Ribe (bl.a. Brorsons Tårnborg), kombineret med ”sort sol”, september 2011.

Eventuelt et arrangement med stadsarkitekt Gösta Knudsen (endnu ikke spurgt).

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 28. september 2010.

Birte Poulsen, Referent

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 47 den 8. juni 2010.

Tilstede: Kurt Møller Pedersen, Margit Ankerstjerne, Anné Møller Larsen, Birte Poulsen, Bodil Robertsen og Torben Johansen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 46 godkendtes.

Arrangementer

Forslag til program for sommerudflugten den 19. august 2010 blev godkendt. Programmet er som tidligere beskrevet besøg på Nørre Vosborg og Skærum Mølle m.v. Udflugten annonceres ultimo juni med tilmeldingsfrist den 9. august.  Prisen vil være 290 kr. Tilmeldingen sker efter ”først til mølle”-princippet fra det tidspunkt, hvor indbetalingen er modtaget.

Bestyrelsen drøftede desuden, hvilke arrangementer man vil søge at gennemføre i efteråret, herunder f.eks. et aftenbesøg på Stenomuseet, en tur (med tog) til Herning med besøg på Handels- og Ingeniørhøjskolen under AU samt et eller flere museer, et foredrag på Moesgaard evt. med efterfølgende spisning, samt i hvert fald én travetur.

Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 24. august 2010.

Birte Poulsen

Referent

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 46 den 19. maj 2010.

Tilstede: Kurt Møller Pedersen, Margit Ankerstjerne, Birte Poulsen, Bodil Robertsen, Torben Johansen og Helga Lund.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 godkendtes.

Arrangementer

Arrangementet i Den Gamle By den 5. maj med foredrag og rundvisning i ”Den Moderne By” havde haft 54 deltagere.

Der er annonceret en travetur langs stranden i Risskov med afsluttende frokost på Egå Marina den 26. maj 2010.

Sommerudflugten af fastlagt til den 19. august 2010 med følgende program:

Besøg på Nørre Vosborg med guidet rundvisning og efterfølgende besøg i udgravningen af Niels Bugges Borg og det gamle Vosborg. Derefter besøg på Skærum Mølle (Folkeuniversitetscenter m.v.) med foredrag og rundvisning.

Prisen vil være 300 kr. pro persona inkl. formiddagskaffe i bussen, frokost på Skærum Mølle samt eftermiddagskaffe. Udflugten annonceres ultimo juni. Tilmeldingsfristen fastsættes til 9. august.

Der er reserveret bus til 48 deltagere, men såfremt der melder sig flere, vil vi forsøge at skaffe en større bus.

Herudover drøftede bestyrelsen forskellige forslag til aktiviteter med henblik på snarest at få fastlagt et program for efteråret.

Regnskabsmæssige forhold

Man besluttede at lægge foreningens kontingentkonto og arrangementskonto sammen, således at arrangementskontoen ikke længere anvendes. Der vil ikke være problemer med at skelne indbetalingerne fra hinanden, og man undgår på den måde fejlindbetalinger.

Desuden besluttede man, at det fulde årskontingentet på 100 kr. skal betales fra det år, man indmelder sig, uanset tidspunktet på året.

Eventuelt

Det blev præciseret, at tidsfrister for tilmeldinger skal overholdes.

Desuden skal NESTORS brochure snarest revideres og genoptrykkes, dog i et mindre oplag end sidst.

Næste bestyrelsesmøde

TIRSDAG den 8. juni kl. 10.00 i mødelokalet på Trøjborg.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 den 14. april 2010.

Tilstede: Karl Pedersen, Margit Ankerstjerne, Bodil Robertsen, Torben Johansen, Helga Lund og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44 godkendtes.

Arrangementer

Der er nu indkaldt til et arrangement i Den Gamle By den 5. maj 2010 med foredrag om ”Den Moderne By” og rundvisning. Frist for tilmelding er den 26. april.

Desuden er der indkaldt til ordinær generalforsamling den 22. april 2010 på Kemisk Institut.

Sommerudflugten er fastsat til den 19. august 2010. Program planlægges fastlagt ved næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt

Man besluttede, at NESTORs postadresse fremover alene skal være c/o Margit Ankerstjerne, Nordborggade 19 st.th., 8000 Århus C. Med tiden vil postkassen på Trøjborg blive fjernet, idet der kan gå 3-4 uger imellem, at den bliver tømt.

Næste bestyrelsesmøde

Skal drøftes med den nye formand, men tentativt foreslås 19. maj 2010.

Birte Poulsen

Referent

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44 den 24. marts 2010.

Tilstede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Bodil Robertsen, Torben Johansen, Helga Lund og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 43 godkendtes.

Arrangementer

Foredrag med professor Karl Anker Jørgensen den 24. februar havde fin tilslutning. Matematisk Instituts kantine fortjener stor ros for den efterfølgende suppemenu.

Der vil snarest blive indkaldt til generalforsamling den 22. april 2010. Det indledende foredrag vil handle om Spillekortenes Historie ved tidligere lektor Jens Arne Pedersen.

Der vil også om kort tid blive indkaldt til et arrangement i Den Gamle By. Vi får et foredrag om Den Moderne By og en rundvisning i samme, hvorefter vi kan gå på opdagelse på egen hånd i resten af museet. Arrangementet finder sted den 5. maj 2010 fra kl. 13.30.

Eventuelt

Man drøftede forskellige emner i forbindelse med den kommende generalforsamling, herunder valg af ny formand og (formentlig) ny suppleant. Desuden ville man foreslå en vedtægtsændring, gående ud på, at kontingent skal være indbetalt inden udgangen af februar måned det pågældende år, hvis man ønsker indkaldelse til generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 14. april 2010.

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 43 den 11. februar 2010.

Tilstede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund, Torben Johansen, Bodil Robertsen og Birte Poulsen.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 42 godkendtes.

Arrangementer

Der er udsendt invitation til vintermøde den 24. februar 2010 med foredrag og efterfølgende spisning. Professor Karl Anker Jørgensen vil (formentlig) tale over emnet Molekylær Gastronomi.

Generalforsamlingen er fastsat til den 22. april 2010.

Der planlægges et besøg i Den Gamle By den 5. eller 6. maj 2010 om eftermiddagen med foredrag, rundvisning i Møntmestergården m.v. samt kaffe. Museet fremsender progamforslag og pris i løbet af uge 8.

Dato for sommerudflugten er fastsat til den 19. august 2010.

Bestyrelse

Bestyrelsen besluttede, at kassererfunktionen overdrages til Bodil Robertsen med virkning fra 1. januar 2010. Af hensyn til kontinuiteten bør det sikres, at den nye kasserer har adgang til oversigt over bankkonti fra tidligere år.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 24. marts 2010

Birte Poulsen

Referent

Referat af bestyrelsesmøde nr. 42 den 13. januar 2010 .

Tilstede: Karl Pedersen, Birger Kaiser, Margit Ankerstjerne, Helga Lund, Torben Johansen og Birte Poulsen.

Referat

Referat af bestyrelsesmøde nr. 41 godkendtes.

Arrangementer

Julearrangementet den 17. december med Campus koret havde haft pæn tilslutning. Bestyrelsen mente dog, at der ved evt. lignende arrangementer bør findes et bedre egnet lokale.

Til en februar sammenkomst med spisning vil formanden anmode professor Karl Anker Jørgensen om at holde det indledende foredrag over emnet Det periodiske system. Datoen vil snarest blive fastlagt, således at invitation kan sendes ud til medlemmerne.

Man drøftede forskellige muligheder for museumsbesøg (Vikingemuseet, Den Gamle By, Væksthuset, Gl. Estrup m.m.). Endelig stillingtagen ved næste møde.

Generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne finde sted i april måned. Man enedes om den 22. april. Det indledende foredrag kunne være: Spillekortenes historie ved tidl. Lektor Jens Arne Pedersen.

Sommerudflugten planlægges gennemført den 19. august 2010. Målet er endnu ikke fastlagt.  Nørre Vosborg, Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle og Holstebro med Olivia Holm-Møller Museet m.v., eller Heart Museet i Herning incl. besøg på AU’s afdeling i byen er nogle af mulighederne.

Dato for generalforsamling og sommerudflugt kan meldes ud til medlemmerne nu, mens program afventer nærmere overvejelser.

Eventuelt

I henhold til vedtægten skal betaling af kontingent være indbetalt inden generalforsamlingen det pågældende år. For at have overblik over medlemstallet til generalforsamlingen, ville det dog være mere praktisk at have en indbetalingsfrist f.eks. med udgangen af februar måned. Bestyrelsen vil foreslå en vedtægtsændring desangående. I indeværende år vil man nøjes med at anmode medlemmerne om at indbetale snarest muligt og gerne inden udgangen af februar.

Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 11. februar 2010.

Birte Poulsen

Referent