Aktiviteter i 2017

Overvismand og professor ved Aarhus Universitet, Michael Svarer,

Overvismand og professor ved Aarhus Universitet, Michael Svarer,

og efterfølgende spisning.

Der var ca 50 deltagere til foredraget og 40 til spisning.

MØDETID OG STED: Torsdag d. 2. november, 2017 kl. 16.15 i Auditorium 1 på Kemisk Institut.

TILMELDINGSFRIST: Onsdag d. 25. oktober, 2017.

TILMELDING: Hvis man ønsker at deltage i spisningen, sker tilmeldingen ved indbetaling af kr. 195,00 per person til Nestors konto. Registreringsnummer: 3635, kontonummer 3635 127 465. For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT, at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank, skal navnet stå FØRST under MEDDELELSER TIL MODTAGEREN.

 

 PROGRAM:

16.15 – 17.45: Foredrag af Overvismand og professor Michael Svarer

18.00 - : Buffet i Kemisk Instituts kantine. Til buffeten hører et glas vin eller en øl, og der afsluttes med kaffe og kage.

FOREDRAGET: Vismændenes syn på dansk økonomi.

Overvismand og professor ved Aarhus Universitet, Michael Svarer, vil fortælle om De Økonomiske Råds (vismændenes) arbejde og vil derudover give et overblik over nogle af de vigtigste økonomiske spørgsmål i dansk politik. Oplægget vil blandt andet være baseret på den seneste vismandsrapport, der blev offentliggjort den 10. oktober 2017.

MICHAEL SVARER:

1997: Cand. Oecon., Aarhus Universitet

2001: PhD (økonomi), Aarhus Universitet

Ansat hos Aarhus Universitet, som PhD studerende, adjunkt, lektor, og siden 2008 som professor

2007-2009: Medlem af Arbejdsmarkedsmmissionen

2013-2015: Medlem af Det Økonomiske Råds formandskab (økonomisk vismand)

Formand af Det Økonomiske Råds formandskab (økonomisk overvismand)

Venlig hilsen

Erik Meineche Schmidt

Formand

Sommerudflugt til Middelfart og Fredericia

Foreningen afholdt Sommerudflugt til Middelfart og Fredericia Torsdag. d. 24. august, 2017

Der deltog 40 medlemmer i udflugten.

MØDETID OG – STED: Ny Munkegade 118, ved Matematisk Institut, kl. 8.00

TILMELDINGSFRIST: Tirsdag d. 15. august. Tilmeldingen er efter først til mølle princippet.

TILMELDING: Sker ved indbetaling af kr. 310,00 senest d. 15. august  til reg.nr. 3635, kontonr. 3635 127 465.

For at vi kan identificere medlemmer, der har betalt, er det vigtigt at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under MEDDELELSER TIL MODTAGEREN. Det er ikke nødvendigt at angive formål.

AFBUD: Vær venlig at melde evt. afbud til nestor@au.dk eller tlf. 2335 1752. Hvis det sker kort tid før busafgang kan I bruge mobil 2147 3033.

PROGRAM:

  8.00 – 10.00    Afgang med bus. Morgenkaffe i parken ved keramikmuseet Clay i Middelfart.

10.00 – 12.00    Guidet rundvisning på Clay, hvor der bl.a. er en stor Axel Salto udstilling. Der vil være rundvisning i 2 hold af ca. 3 kvarter pr. hold og ca. 1 time til egen rundgang på museet.             

12.15 – 13.30     Frokostbuffet og kaffe på Restaurant ”Oven Vande” i Fredericia.

13.30 – 16.00     Vi bliver på restauranten og hører på foredrag om Fredericia ved tidligere borgmester Uffe Steiner Jensen og Kanalby-direktør Tim Andersen. Foredraget efterfølges af en tur til de nye kvarterer i byen

16.15                 Afgang mod Aarhus.

 Information om lokaliteterne:

Keramikmuseet Clay: Tidligere kaldet Grimmerhus er for et par år siden blevet udvidet med en imponerende tilbygning, så det kan rumme større udstillinger, bl. a den nævnte udstilling af Axel Salto, og også en spændende udstilling af dele fra en meget stor gave på 55.000 genstande fra Royal Scandinavia. 

Se mere på claymuseum.dk

 Fredericia under forandring: Fredericia gennemgår lige nu en massiv udvikling med et storstilet anlægsprojekt, der skal transformere byen over de næste 20-25 år. Havneområdet udbygges til en kanalby, der skal smelte sammen med den gamle fæstningsby. Centralt for indretningen af kanalbyen er, at den skal være en bydel med fokus på de mennesker, der skal bo, arbejde og leve i den.  - Det er fremtidsplaner, der kan genkendes i mange andre provinsbyer – også i Aarhus.

Før vi ser på forandringerne i Fredericia, vil der være oplæg ved:

Uffe Steiner Jensen: Uddannet civilingeniør og borgmester i Fredericia Kommune 1998 – 2009, valgt for socialdemokraterne.

Tim E. Andersen:  Projektdirektør for Fredericias ambitiøse byprojekt.

 Med venlig hilsen

Erik Meinecke Schmidt, formand

Guidet rundvisning på Nordre Kirkegård

Torsdag den 15. juni 2017 kl. 15.00.

MØDETID OG STED: Foran Kapellet, Ndr. Kirkegård, Kirkegårdsvej 26, 8000 Aarhus C kl. 14.50.

Vi skal se de flotte gravmonumenter over kendte gamle Aarhus-familier.

Rundvisningen vil vare 1½ time med guide, hvorefter man selv kan gå rundt og kigge.

På nedenstående link kan man finde en oversigt over bevarede gravmonumenter:

www.aarhus.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/Doedsfald/Aarhus-Kommunes-Kirkegaarde/Kirkegaarde-kapeller/Nordre-Kirkegaard/Kultur-paa-Nordre-Kirkegaard.aspx   

Der deltog ca 15 medlemmer i arrangementet.

Foredrag ved Suresh Rattan om Alder

Som indledning til årets generalforsamling d. 27. april, blev der traditionen tro holdt foredrag om et meget aktuelt emne : Alder.

Suresh Rattan er aldersforsker ved Aarhus Universitet og har udgivet en bog i serien 'Tænkepauser' med titlen 'Alder'. Denne bog blev udleveret til alle deltagere.

Der var ca 45 deltagere som hørte på en særdeles veloplagt foredragsholder.

Foredrag med Connie Hedegaard, formand for Aarhus Universitets bestyrelse.

Til dette foredrag var medlemmerne velkomne til at have en ledsager med til foredraget.

Der var ca 80 deltagere til dette foredrag

PROGRAM:
17.00 - 18.45: Foredrag af Bestyrelsesformand Connie Hedegaard

19.00 -           :  Buffet i Kemisk Instituts kantine. Til buffeten   hører et glas vin eller en øl, og der afsluttes med kaffe og kage.

FOREDRAGET:

HVAD GØR VI MED KLIMAET?

Den videnskabelige case er klar nok til at handle. Men hvad gør hvem? Og hvordan får vi rykket hurtigt nok? Det handler om måden, vi skaber fremtidens vækst på. Det handler om sikkerhed. Det handler om vores alle sammens værdier. Men hvordan får vi brudt siloerne ned? Hvordan får vi mere langsigtet tænkning ind i en politisk debat, der synes mere og mere domineret af kortsigtede hensyn? Og hvem har ansvaret for, at vi helt grundlæggende skifter adfærd?

BESTYRELSESFORMAND CONNIE HEDEGAARD: Connie Hedegaard er født i 1960. Hun er cand.mag. i historie og litteraturvidenskab, og hun har arbejdet som journalist, været chef for Radioavisen og vært på Deadline.

Som tidligere Miljøminister og Klima- og Energiminister i Danmark samt EU Kommissær for klima har Connie Hedegaard i mange år været en del af de internationale klimaforhandlinger. 

For nuværende er hun formand for AU's bestyrelse, for den internationale klimafond KR Foundation, Tænketanken Concito og OECD Round Table for Sustainability. Desuden er hun medlem af bestyrelserne i Danfoss og Nordex.

 

BEMÆRK: Nytårsarrangementet har hidtil været det årlige arrangement, hvor medlemmerne har mulighed for at invitere en ledsager med. Denne tradition ændrer vi fra og med 2017, hvor denne mulighed ikke længere vil være bundet til ét bestemt arrangement. I 2017 er det således besluttet, at der i stedet bliver tale om arrangementet med Connie Hedegaard.

 

 

Nytårsarrangement med universitetsdirektør Arnold Boon.

Torsdag d. 19. januar 2017

Der deltog ca 60 medlemmer i arrangementet.

PROGRAM:

16.00 - 16.45:    Foredrag af Universitetsdirektør Arnold Boon.
17.00 -           :  Studenterhuset serverer  i  Richard Mortensen-stuen:

                        Oksekødsuppe med kød/melboller m.v. og oksekød i peberrodssauce

FOREDRAGET

De seneste år har et medlem af universitetets ledelse været taler ved NESTORs nytårsarrangement, hvor de har gjort rede for den aktuelle situation på universitetet. I år har vi bedt universitetsdirektør Arnold Boon fortælle om status og planer, set fra universitetsdirektørens stol.

UNIVERSITETSDIREKTØR  ARNOLD BOON

Arnold Boon har været direktør for Aarhus Universitet siden den 1. januar 2016.

Han er født i Holland og har fået sin universitetsuddannelse i Wageningen (M.Sc. i Agricultural Economics & Animal Science). I 1991 flyttede han til Danmark, hvor han har haft sin efterfølgende karriere, som har omfattet såvel forskning ved Statens Jordbrugs-og Fiskeriøkonomiske Institut som ledelse ved Danmarks Jordbrugsforskning,

Arnold Boon kom fra en stilling som fakultetsdirektør ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, og netop kombinationen af hans faglige og administrative erfaringer spillede en vigtig rolle for hans udnævnelse.