2010

Maleri inspireret af Det periodiske System

24. februar 2010

Vintermøde

Arrangementet gennemførtes med 50 deltagere.

Der indkaldes til arrangement med foredrag og spisning
Onsdag den 24. februar 2010. 

Foredrag ved KARL ANKER JØRGENSEN, professor i kemi.

I store kemiauditorier hænger der sædvanligvis en stor tavle over GRUNDSTOFFERNES PERIODISKE SYSTEM.

I aud. 1 på Kemisk Institut er tavlen suppleret med et maleri i samme systematik, i hvilket det enkelte grundstof er karakteriseret.

Jeg har bedt Karl Anker Jørgensen – som sammen med maleriets skaber arbejder på en populær bog om grundstofferne – om at fortælle om grundstoffer, det periodiske system, og dermed indirekte om hvad kemi egentlig er.

Hvis han når at forberede det, vil vi den 24. høre et foredrag om denne emnekreds. Hvis ikke vil KAJ tale under overskriften MOLEKYLÆR GASTRONOMI, et emne han har forelæst over nogle gange. Det handler, som titlen antyder, om kemien i forbindelse med madlavning.

KAJ er underholdende, så det betaler sig at komme den 24., uanset hvilket af foredragene det bliver.

FOREDRAGET afholdes kl. 16. i aud. 1 på Kemisk Institut
SPISNING kl. 18 i Matematisk Instituts kantine. Der serveres følgende menu: Klar suppe med boller og flutes, hønsekød og oksebryst i peberrodssauce med hvide kartofler , kaffe/the med småkager. Pris: 85 kr. 1 stk. drikkevare er på foreningens regning. Derudover kan købes øl (12 kr.) eller vand (9 kr.)

TILMELDING: betaling til foreningens arrangementskonto: reg. nr. 3635, kto. nr. 3635 173998.
for at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under Meddelelser til modtageren. Formål er ikke nødvendigt.

FRIST: fredag den 19. februar 2010.

Traditionen tro: napoleonskager

GENERALFORSAMLING

Arrangementet gennemførtes med 45 deltagere. Læs referat af generalforsamlingen her.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 22. april 2010, jf. nedenstående dagsorden, der er fastsat under henvisning til foreningens vedtægter. Se evt. hjemmesiden www.nestor.au.dk

Generalforsamlingen afholdes kl. 17.15  i auditorium I på Kemisk Institut.

FORUDGÅENDE ARRANGEMENT

Vi mødes i kantinen på Kemisk Institut. Fra kl. 15 vil der være kaffe og som vanligt napoleonskage.

Kl. 16 vil Lektor ved Kemisk Institut Jens Arne Pedersen holde et foredrag om Spillekortenes historie, også i auditorium I.

Foredraget vil koncentrere sig om spillekort i Europa, deres introduktion i 13-14-hundredtallet og eksplosive udbredelse. Kortdesign er bevaret gennem århundreder, men varierer for provinser og lande. Som små kulturkilder har spillekort påvirket høj og lav, været afgifts- og forbudsemner for regerende myndigheder og djævlens værk for gejstligheden. Industrielle forhold omkring spillekortfabrikanter, som Piatnik, Comas eller danske Mayer, Holmblad m.fl. vil indgå.

Af hensyn til kaffen vil vi gerne vide, helst senest mandag den 19. april, hvor mange der kommer. Besked pr. mail til nestor@au.dk - eller telefon 86146582.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN:

 • 1) Valg af dirigent
  2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 • 3) Godkendelse af revideret regnskab vedr. 2009. Regnskabet kan ses på generalforsamlingens referat.
  4) Fastsættelse af kontingent for 2011. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. årligt.
  5) Eventuelle forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægterne vedrørende punktet generalforsamling ændret således:Kun medlemmer, der har indbetalt kontingent inden udgangen af februar det pågældende år vil blive indkaldt til generalforsamlingen.
 • 6) Valg til bestyrelsen
 • På valg er:
 • Formand
 • Karl Pedersen modtager ikke genvalg
 • Bestyrelsen foreslår nyvalg af lektor Kurt Møller Pedersen, Institut for Videnskabsstudier.
 • 1 bestyrelsesmedlem:
 • Birger Kaiser, modtager ikke genvalg
 • 2 bestyrelsessuppleanter:
 • Helga Lund, modtager genvalg
 • Torben Johansen, modtager ikke genvalg
 • Revisor Finn Pedersen, modtager genvalg
 • Revisorsuppleant Henning Mogensen, modtager genvalg.
 • 7)   Eventuelt

HUSK: kontingent for 2010 (kr. 100) skal være indbetalt INDEN generalforsamlingen.

Bankkonto 3635 3635 127 465

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets NAVN oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via NETBANK skal navnet stå FØRST under ”Meddelelser til modtageren”. Formål er ikke nødvendigt her.

Den Gamle By

Arrangementet gennemførtes med 56 deltagere.

Billeder førstørres ved klik på dem.

NESTOR har lavet aftale med Den Gamle By om et besøg

onsdag den 5. maj 2010 kl. 13.30

Vi begynder med et foredrag om museets nye projekt ”Den moderne by” og derefter rundvisning i

den del, der indtil nu er opført. Derefter er der kaffe og kage i Winekes Kælder under Møntmestergården.

Endelig kan man udforske Den Gamle By på egen hånd, indtil museet lukker kl. 17.00. F.eks. er Plakatmuseet, hvor en ny udstilling starter i Påsken, nu en ny og spændende del af Den Gamle By.

Mødested: Kursuslokalet, som ligger på 1. sal i udstillingsbygningen i gården bag Møntmestergården med indgang fra torvet.

Foredraget begynder kl.13.30.

Kaffe i Winekes Kælder kl.15.00.

Prisen for arrangementet er 50 kr., som bedes indbetalt til Nestors arrangementskonto nr. 3635 3635 173998 senest den 26. april 2010. HUSK at anføre deltagernavn under meddelelse til modtager!

Deltagerne sørger selv for entré til Den Gamle By. Prisen er 100 kr.

Alle pensionister og efterlønnere, bosiddende i Århus Kommune, har gratis adgang mod forevisning af relevant dokumentation. For folkepensionister er sygesikringsbevis tilstrækkeligt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

INDBYDELSE TIL TRAVETUR I RISSKOV MED UDSIGT OVER ÅRHUS BUGTEN

klar til afgang
frokost
- med udsigt

Onsdag den 26. maj 2010 kl. 10.30.

Turen gennemførtes med 15 deltagere i solskin og højt humør.

Vi starter med at gå gennem skoven til Stationsgade og derfra til stranden, som vi følger hele vejen til Åkrogen og – for dem, der vil slutte turen med at spise frokost – videre til Egå Marina. Frokosten er for egen regning!

Turen er ca. 7 km og let at gå, fordi stranden i Risskov er flad og hårdt presset, især hvis man går helt nede i vandkanten. Hvis man synes, turen bliver for lang, er der mulighed for at køre til Bellevue strand og møde resten af gruppen der (på selve stranden) ca. kl. 11 eller Åkrogen ca. kl. 11.45.

Vi, der vil gå hele turen, mødes kl. 10.30 på Dr. Margrethes Vej på skovsiden neden for Otte Ruds Gade, hvor der er tunnel under Dr. Margrethes Vej. Med lidt held kan man parkere i bunden af Otte Ruds Gade. Ellers kører flere busser fra Park Allé ad Dr. Margrethes Vej og stopper ved Otte Ruds Gade, f.eks. linje 6 kl. 10.05 og linje 9 kl. 10.22. Vi sikrer os, at disse to busser er kommet, inden vi går. Under alle omstændigheder – og uanset vejret – vil en af os fra bestyrelsen være til stede og gå med på turen.

På hjemturen tager vi linje 6 fra Åkrogen. Den standser både ved Bellevue og Otte Ruds Gade, hvis nogle af jer skal hente bil. Der er også mulighed for at tage linje 56 fra marinaen ind til byen.

Restaurant Egå Marina byder på flere forskellige frokostretter. Se www.egaamarina.dk. Hvis I, efter at have kigget på spisekortet, allerede nu kan sige, hvad I gerne vil spise, så meddel venligst det sammen med tilmeldingen. Så sparer I ventetid i restauranten.

Tilmelding er kun nødvendig for dem, der vil spise frokost på restauranten. I så fald skal vi have besked senest den fredag den 21. maj 2010 på Nestor@au.dk. Eller telefon 86146582.

Vel mødt!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Sommerudflugt 19. august 2010

Sommerudflugten går i år til Nørre Vosborg og Skærum Mølle.

 MØDETID og STED: Torsdag den 19. august 2010, kl. 8.00. Ny Munkegade ud for Matematisk Institut.

PRIS: kr. 290,00.

TILMELDINGSFRIST: Mandag den 9. august . Fristen skal overholdes.

Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 290 til foreningens konto i Den Danske Bank, registreringsnummer 3635, konto 3635 127465.  Først-til-mølle-princippet gælder.

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under rubrikken:  MEDDELELSER TIL MODTAGEREN. Det er ikke nødvendigt at angive formål.

AFBUD: Evt afbud til nestor@au.dk eller tlf. 86146582
PROGRAM:
Kl. 8.00 Vi mødes på Ny Munkegade ud for Matematisk Kantine.

Kl. 8.15 Afgang mod Nørre Vosborg. Vi drikker morgenkaffe/te med et rundstykke i bussen.

Kl. 10.15 Ankomst til herregården Nørre Vosborg. Guidet tur ved arkæolog Helle Henningsen.

Kl. 11.45 Afgang mod Skærum Mølle. Mellemlanding ved udgravningerne af Det Gamle Vosborg. Tidl. lektor ved Geologisk Institut Kristian Dalsgaard vil fortælle om udgravningerne og om livet i dette barske område.

Kl. 12.30 Ankomst til Skærum Mølle. Vi spiser frokost på Skærum Mølle. Frokost er inkluderet i prisen, men ikke evt. drikkevarer. Derefter en guidet rundtur ved centerleder Gudrun Aspel. Der vil være tid til at se bygninger og landskab på egen hånd.

Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe/te med kage.

Kl. 15.30 Afgang mod Århus. Vi kører gennem Stråsø Plantage.

Kl. 18.30 Ankomst til Aarhus Universitet.

Oplysninger:

NØRRE VOSBORG.

Herregården Nørre Vosborg er det eneste, fuldstændigt bevarede herregårdsanlæg i Vestjylland, og både historisk og arkitektonisk hører det til et af de mest interessante i Danmark.

Vosborgs historie kan føres over 700 år tilbage i tiden. Ved 1200-tallets slutning var den en kongelig borg, der lå ved Storåens udmunding i Nissum Fjord, og fra 1300-tallet til op i renæssancen tilhørte den nogle af landets førende adelsslægter som Bugge, Podebusk og Gyldenstjerne.

Vosborg blev i 1551 delt i to, en nordlig og en sydlig del. Det var ved den lejlighed, at det nuværende Nørre Vosborg blev oprettet. 

Da slægten Tang overtog herregården i slutningen af 1700-tallet var den en af områdets helt store studegårde.

I 2004 købte Realdania den meget forfaldne herregård, og efter en storstilet restaurering genåbnede Nørre Vosborg i 2008 som kultur- og konferencecenter med hotel, restaurant, teatersal, møde- og udstillingsfaciliteter, café og museumsafdelingen: Et herregårdshjem.

Siden Realdanias køb af Nørre Vosborg har et tværfagligt forskningsprojekt arbejdet på at afdække

herregårdens og dens omgivelsers historie fra den tidlige middelalder til i dag. Projektet, Nørre Vosborg i tid og rum, er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Holstebro Museum, Dansk Center for Herregårdsforskning på Gl. Estrup og Arkitektskolen i Århus. Omkring 30 fagfolk fra hovedområderne geologi, arkæologi, historie og arkitektur deltager i dette enestående projekt, der afsluttes i 2011 med udgivelsen af et to-binds værk og en særudstilling på Holstebro Museum.

I projektregi lykkedes det i 2008 at lokalisere og i 2009 at foretage udgravninger i det middelalderlige Vosborg. Forgængeren for den nuværende herregård Middelalderborgen, der var opført i Niels Bugges ejerperiode, har ligget ved Storåens udmunding i Nissum fjord.

/ Helle Henningsen

DET GAMLE VOSBORG.

Et voldsted beliggende på et strandvoldssystem med klitter i Munkeengene 1 km vest for det nuværende Nørre Vosborg har været udpeget som værende det oprindelige Vosborg. Arkæologiske undersøgelser viste, at det var yngre end 1550. Det lykkedes i 2008 at finde resterne af den ældste del af dette kæmpemæssige middelalderlige Vosborg i nogle lave strandvolde 200 m længere mod vest. Borgen har gennem tiderne været udsat for flere stormfloder.

Borgen er bygget i Storåens delta, som er opstået efter dannelsen af Nissum Fjord for kun 7.000 år siden.

Jeg vil fortælle lidt om borgen og jeg vil også omtale det specielle miljø med de meget produktive enge, som var basis for tilværelsen i disse barske egne.

/ Kristian Dalsgaard

SKÆRUM MØLLE.

Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle blev stiftet i 1986 som en landsdækkende, selvejende institution, der skal styrke Folkeuniversitetsvirksomhedens idé. Folkeuniversitetscentret ejer bygningskomplekset Skærum Mølle, der ligger i den smukke vestjyske egn, hvor Storåen og Lilleåen mødes syd for stationsbyen Vemb, blot ca. 10 km. fra Vesterhavet.

Det er herfra, at mange folkeuniversitetskomiteer styres og centret er dermed et knudepunkt for den folkelige oplysning i Danmark, men Skærum Mølles historie går mange hundrede år tilbage til middelalderen, og stedet har i tidens løb hørt under både Tvis Kloster og herregården Nørre Vosborg.

Vi besøger også DEN GAMLE BRUGS, DET GAMLE LANDBOKØKKEN og TEGLVÆRKSMUSEET under kyndig ledelse af stedets leder Gudrun Aspel.

Det historiske bygningskompleks modsvares af et moderne bygningsværk på den gamle teglværksplads HUSET FOR STEN OG STJERNER, som vi også skal besøge. Det er en monumental murstensskulptur skabt af kunstneren Per Kirkeby som ramme om en mineralogisk udstilling og et observatorium

/ Kurt Møller Pedersen

STRÅSØ PLANTAGE.

Kristian Dalsgaard har sørget for en tilladelse til at vi kan køre gennem Stråsø Plantage på vejen hjem. Her finder man store uberørte hedestrækninger, sandklitter som vandrer!, egekrat og fyrreskove. Der er et stort og meget varieret dyre- og fugleliv. Lilleåen løber gennem plantagen. Kristian Dalsgaard vil undervejs fortælle om dette spændende område. Vi laver korte ophold ved Stråsøgård og ved Fuglsangbro, hvor man finder en engvandingskanal.

For deltagere, som vil vide mere om dette landskabs tilbliven og om livet i gamle dage, kan vi varmt anbefale bogen: MELLEM HAV OG HEDE (Landskab og bebyggelse i Ulfborg Herred indtil 1700). Bogen udkom i 2000 på Aarhus Universitetsforlag. Den er et resultat af et samarbejde mellem geologer, historikere, geografer, arkæologer m.fl. Kristian Dalsgaard er en af bogens fire redaktører. Helle Henningsen har skrevet om bebyggelser fra tidlig middelalder.

 

Besøg i Herning

Tirsdag den 5. oktober 2010: TUREN ER AFLYST PÅ GRUND AF FOR LILLE TILSLUTNING

Indbydelsen lød:

Der indbydes til Nestor udflugt tirsdag den 12. oktober 2010 til BIRK CENTERPARK, HERNING

TRANSPORT TIL HERNING med toget.

Du skal SELV sørge for indkøb af billet til Herning.

TILMELDING

Frist mandag den 4. oktober 2010. Fristen skal overholdes.

Tilmelding sker ved indbetaling af beløbet kr.125 (for frokost og kaffe) til foreningens konto i Den Danske Bank, registreringsnummer 3635, konto 3635 127465. 

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under rubrikken:  MEDDELELSER TIL MODTAGEREN. Det er ikke nødvendigt at angive formål.

PROGRAM:

09.30 Vi mødes på afgangsperronen. Her vil vi udlevere kort og beskrivelser af Birk Centerpark til brug for din planlægning af eftermiddagen.

09.46 Afgang med Arriva fra Århus H.

11.17 Ankomst til Birk Centerpark st.

11.30 Vi samles ved Ingvar Cronhammars skulptur Elia.

12.15 Frokost AU-HIH, Aarhus Universitet - Handels- og Ingeniørhøjskolen

13.00 En kort orientering om AU-HIH

13.30 Birk Centerpark på egen hånd. Bortset fra eftermiddagskaffen er du på egen hånd resten af eftermiddagen. Brug det udleverede kort og beskrivelserne af seværdighederne nedenfor.

15.30  Kaffe/te med kage på Heart (kræver ikke adgangsbillet)

16.55  Afgang med Arriva fra Birk Centerpark st.

18.24  Ankomst Århus H.

BIRK CENTERPARK. En kort beskrivelse.

ELIA.

Ingmar Cronhammers gigantskulptur fra 2001. En 11 m høj kuglekalot med 4 søjler der når 32 m op. Diameter ved jorden 60 m. Elia har et kæmpestort resonansrum med en flammegiver i midten. Elia er et mystisk og næsten frygtindgydende vartegn for Herning.

AU-HIH, Aarhus Universitet – Herning Handels- og Industrihøjskole.

Et flot bygningsværk fra 1995, tegnet af Henning Larsens Tegnestue. Foran indgangen finder man Ingvar Cronhammers 7 m høje skulptur ABYSS fra 1999.

Teknologisk Institut, Den Danske Eksportskole og TEKO (design- og businessskole).

Fra AU-HIH fortsætter man mod NN/V op mod Silkeborgvej. Til højre for vejen er der plantet to parallelle trærækker, der danner en bred allé hvor der kan parkeres. Til højre for alléen kan man gå på en bred sti forbi tre flotte bygninger. Alle udformet af C. F. Møllers Tegnestue. De er overordnet set ret ens – hvide, firkantede ret lave med flade tage; men hver bygning har særpræg, der bryder det ensrettede.

Teknologisk Institut fra 1986 har et spændende indgangsparti.

Den Danske Eksportskole fra 1989 har en markant krum auditorievæg, som er udsmykket med et farvestrålende Carl-Henning Pedersen emaljearbejde.

TEKO (design- og businessskole) fra 1986 (udvidet i 1994-95, 1998 og 2003) har mange spændende detaljer som den krumme udbygning og vandbassinet mod Angligården og et elegant indgangsparti.

ANGLIGÅRDEN.

Opført 1964-65 af C. F. Møller efter en lille skitse af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen. Den åbne plads midt i bygningen er svagt skålformet. Den er 60 m i diameter. I 1968 blev Carl-Henning Pedersens 1000 m² store keramiske udsmykning kaldet: FANTASIENS LEG – OM LIVETS HJUL. 

Da skjorteproduktionen ophørte i 1974 blev huset delt mellem Herning Kunstmuseum og TEKO.

UTZON-HUSET.

Over for Angligården ligger Utzon-Huset, som er bygget 1970. Bemærk specielt de høje, svungne tagformer og de store vinduesflader. Oprindelig var huset tænkt som en prototype på huse til en skoleby og en kollegieby. Disse planer er aldrig gennemført.

Fra 1979 til 1989 var Den Danske Eksportskole i huset. Huset bruges til undervisning mv.

HEART - Herning Museum of Contemporary Art.

Ved siden af Utzon-Huset finder man det helt nye kunstmuseum fra 2009. Tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl. Tidligere lå kunstmuseet i Angligården.

Bemærk skulpturen: SOCLE DU MONDE (Jordens sokkel) af den italienske konceptkunstner Piero Manzoni 1961.

Entre: Voksne: kr. 75. Pensionister: kr. 50. Grupper (mindst 8) kr. 50.

Hvis man har billet fra det andet museum får man en rabat på kr. 10.

EDB Gruppen i Herning.

Sidste bygning på denne side af vejen er et utraditionelt kontorhus. Opført 1986-87 af C. F. Møllers Tegnestue. En flot og farverig bygning.

CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTS MUSEUM.

Over for edb-gruppen ligger museet. Den runde bygning fra 1976 er tegnet af arkitektfirmaet C. F. Møller med en delvis underjordisk tilbygning i 1993. To særprægede og flotte bygninger som rummer ca. 4.000 arbejder af ægtefællerne Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt.

Entre: Voksne: kr. 40. Grupper (mindst 10) kr. 30.

Hvis man har billet fra det andet museum får man en rabat på kr. 10.

OBELISKEN.

Der er placeret en obelisk i rundkørslen ved Silkeborgvej. Den er dekoreret med Carl-Henning Pedersens karakteristiske keramikrelieffer. Indviet 2003 ved kunstnerens 90 års fødselsdag.

HERNING HØJSKOLE.

Herning Højskole som brødrene Aage, Knud og Mads Eg Damgaard lod opføre i 1961, ligger kun et stenkast fra Angligården i retning mod Herning by. Den høje bygning med det skævt skårne tag er det første man ser, når man som besøgende nærmer sig Birk Centerpark, og den er derfor blevet til et pejlemærke for området. Det samme gælder for obelisken.

ALLOTMENT.

Mellem Skulpturparken og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum finder man Allotment af Anthony Gormley 1995. Kunstværket skal markere 50-årsdagen for Danmarks befrielse. En monumental skulptur som ”markerer” 116 borgere fra Hvide Sande i alderen 2-80 år.

SKULPTURPARKEN.

Bag Angligården finder man Skulpturparken. Tegnet af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen 1964-65. Den cirkelrunde park, som er 565 m i omkreds, er inddelt i 36 indrammede afsnit, der hver rummer en skulptur. Skulpturparken repræsenterer værker af mange forskellige materialer og illustrerer de forskellige kunstneres individuelle formsprog. Parkens skulpturer er overvejende lavet af danske kunstnere. Her sidder Svend Wiig Hansens MODER JORD.

DE GEOMETRISKE HAVER.

 Mellem Skulpturparken og AU-HIH finder man De Geometriske Haver. Anlagt 1984 efter havearkitekt professor C. Th. Sørensens planer. Samlingen af figurer er styret af et ganske simpelt geometrisk regelsæt, som imidlertid ikke er umiddelbart gennemskueligt for den besøgende. Grundmodulet på 11 meter går igen i alle ´´vægge´´, og for hvert nyt ´´rum´´, man træder ind i, tilføjes ´´rummet´´ en ny side. De 4-5 m høje hække er avnbøg. Hele anlægget har størrelse som Skulpturparken.

Her er et tre netadresser:

Den første fortæller om Elia.

Den anden giver et oversigtskort over Birk Centerpark.

Den tredje giver en serie beskrivelser af parkens seværdigheder.

www.elia.dk/

www.heartmus.dk/Files/Billeder/2009/Birk_Oplevelser_for_alle_HEART.pdf

www.herningkunstmuseum.dk/museumsomraadet.htm

 

13.oktober 2010

Egå Engsø

Turen gennemførtes med 16 deltagere.

Så indkaldes der til gåtur her i efteråret.

Vi mødes ved parkeringspladsen på Viengevej 7, kl. 10.30. Her er vi ganske tæt på stien. Det er en asfalteret sti, med udsigt over søen hele vejen. Turen er på 5,2 km.

Når vi er nået næsten hele vejen rundt kommer vi til et aktivitetsareal med bl.a. nogle shelters, hvor vi samles efter turen.

Her er der så mulighed for at få frokost – en ´´friluftsbuffet´´ fra Matematisk Institut – der bestilles ved indbetaling af beløbet kr. 45 til foreningens konto 3635 3635 127465.

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under rubrikken:  MEDDELELSER TIL MODTAGEREN. Det er ikke nødvendigt at angive formål.

Frist for bestilling af mad: fredag den 9. oktober.

Foreningen medbringer nogle flasker kildevand.

I er selvfølgelig velkomne til at deltage i turen uden at bestille mad.

Link til kommunens 24-siders folder om søen.

www.visitaarhus.com/NR/rdonlyres/BFBA3DA0-47EB-4AED-AB1B-01D92A2A090B/0/egaaengsoe.pdf

Information om søen findes også langs ruten – der er opstillet 6 bænke på ruten.

Fuglelivet ved søen. Måske er der en af deltagerne der ved lidt om ornitologi og kan give os lidt orientering.

Buslinier: 9, 53 og 92. Viengevej ligger ved den gamle rundkørsel på Lystrupvej.

 

11. november 2010

Moesgård

Der indbydes til foredrag om udbygningen af Moesgård ved museumsinspektørerne Annette Damm og Pauline Asingh. Torsdag den 11. november 2010 kl. 15.45 i foredragssalen på Moesgård.  Indgang over gårdspladsen til venstre.

Før foredraget inviterer Moesgård Museum på kaffe/te.
TILMELDING: Vær venlig at sende en mail til ankerstjerne@email.dk eller ring 86146582 senest TORSDAG DEN 4. NOVEMBER, hvis du ønsker at deltage.

EFTERFØLGENDE SPISNING. Vi afslutter arrangementet på Skovmøllen i selskab med Annette Damm og Pauline Asingh. Skovmøllen holder længere åbent for os under forudsætning af 20 deltagere i spisningen. Der kan vælges mellem 2 retter: flæskeæggekage eller pariserbøf (begge til kr. 125) .

Drikkevarer og eventuel kaffe er på egen regning.

PRIS: 125 kr. Beløbet indbetales senest TORSDAG DEN 4. NOVEMBER til Nestors konto: reg. nr. 3635, kto. nr. 3635 127465

Fristen skal overholdes.

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under ”Meddelelser til modtageren”.

MADØNSKE:   Under meddelelser til modtageren angives efter navnet ÆG hvis der ønskes æggekage og BØF hvis der ønskes pariserbøf. Eller ring 86146582 med valg af ønske.

BUS linie 6 afgår hver halve time fra smedien hele aftenen.

FREMTIDENS MUSEUM PÅ MOESGÅRD.

Herregården Moesgård har i mange år været hjemsted for både Moesgård Museum og Aarhus Universitets Institut for Antropologi, Arkæologi – og nu også Lingvistik. Der har derfor længe ikke været plads til at vise hele bredden i museets enestående og omfattende arkæologiske og etnografiske samlinger i de nuværende udstillinger.

I efteråret 2005 vandt Henning Larsen Architects arkitektkonkurrencen om et nyt museum på Moesgård på godt og vel 15.000 kvm, der vil blive placeret på bakken nord for herregårdsanlægget. Siden da er der blevet arbejdet intenst på at få projektet gjort klar til byggestart med mulighed for at virkeliggøre alle de mange visioner for fremtidens museum på Moesgård. Det hører nemlig til sjældenhederne, at der bygges et nyt kulturhistorisk museum i Danmark. Det er derfor en enestående chance at få lov til at fortælle kulturhistorie i helt nye rammer med tidsvarende publikums- og udstillingsfaciliteter og med anvendelse af al den moderne og avancerede teknik, som er til rådighed i dag.

Museumsinspektør ANNETTE DAMM vil indlede med at fortælle om baggrunden for byggeplanerne og de mange års videre samarbejde med arkitekter, ingeniører, udstillingsfolk, universitet og ikke mindst myndighederne for at nå frem til en bygning med optimale muligheder for at rumme museets fremtidsvisioner.

Herefter vil museumsinspektør PAULINE ASINGH fortælle om arbejdet med at udrede de udstillingskoncepter, der skal danne baggrund for udstillinger med mennesket i centrum – udstillinger, hvor scenografi og dynamiske udstillingsenheder danner rammen om stemningsmættede miljøer og indlevelse i livet bag genstandene.

 Vi håber på stor tilslutning til de meget spændende beretninger om fremtidens Moesgård.

Julen 2010

                                                                                                     

Arrangementet gennemførtes med ca. 50-55 deltagere - der var en del afbud eller udeblivelser.

Nestor julearrangement afholdes i kantinen  ved Trøjborgkomplekset (i bygningen til højre for porten fra Willemoesgade)

torsdag den 16. december, kl. 16-18.

Vi begynder med en lille koncert af CAMPUS-koret, inkluderet lidt syng med. http://www.medarbejdere.au.dk/ansat_au/kor

Derefter er der glögg og æbleskiver på Nestors regning.

Der kan købes øl og vand.

Af hensyn til serveringen vil vi gerne vide hvor mange der kommer. Send venligst en mail til ankerstjerne@email.dk eller ring 86146582 senest tirsdag den 7. december,

Specielt til dette arrangement er der mulighed for at foreningens medlemmer og korets medlemmer kan tage LEDSAGER med mod indbetaling af 50 kr. til konto 3635 3635 127 465. Frist for indbetaling tirsdag den 7. december 2010.

Fristen skal overholdes.

For at vi kan identificere de medlemmer, der har betalt, er det VIGTIGT at medlemmets fulde navn oplyses ved indbetalingen. Sker overførslen via netbank skal navnet stå FØRST under Meddelelser til modtageren.